Crni tankovi za brodice: Zakonska regulativa vs. praksa


Problem crnih tankova, odnosno pražnjenja crnih tankova, prisutan je, iako mu se ne poklanja dužna pažnja. Najveći je problem u nedostatku infrastrukture, koji rezultira prijemnu ove u regulative u praksi.

Ispuštanje u more i na morsku obalu krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i svih drugih tvari onečišćuje okoliš, a time utječe i na ljudsko zdravlje. Crni tankovi su zakonski regulirani, no problem predstavlja primjena zakonske regulative u praksi, a ponajviše se to tiče nedostatka infrastrukture.

Zabrana ispuštanja u more i na morsku obalu krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i svih drugih tvari koje onečišćuju more, zrak ili obalu propisana i Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2013.

Zakonska regulativa crnih tankova za brodice

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama sadrži obvezu ugradnje crnoga tanka u sve brodice koje imaju WC do kraja 2021., dakle do 31.12.2021.g., te priključka za njegovo pražnjenje na kopnu.

Prethodno znači da se tank ne smije prazniti niti na otvorenom moru.

Navedena regulativa nije novost. Obveza ugradnje tanka za sve nove brodice opremljene sanitarnim čvorom propisana je europskom normom koja se u Hrvatskoj primjenjuje od 2006. godine. Novi Pravilnik je samo proširio tu obvezu na postojeće brodice i odredio prijelazno razdoblje za ugradnju tanka do 31. prosinca 2021. godine.

Zabrana ispuštanja u more i na morsku obalu krutog i tekućeg otpada, zauljenih voda, fekalija i svih drugih tvari koje onečišćuju more, zrak ili obalu propisana i Zakonom o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika iz 2013.

Plovilo mora biti građeno na način da je onemogućeno slučajno ispuštanje štetnih tvari u more (ulje, gorivo i dr.). Svaki sanitarni čvor ugrađen u rekreacijsko plovilo mora biti povezan samo sa sustavom spremnika otpadnih voda ili sustavom za pročišćavanje voda. Rekreacijska plovila s ugrađenim spremnicima za zadržavanje fekalija moraju biti opremljena standardnom priključnicom za iskrcaj na kopno što omogućava da se cijevi uređaja za prihvat priključe na ispusni cjevovod rekreacijskog plovila. Na cijevima fekalija koje završavaju na oplati plovila moraju biti ugrađeni ventili s ugrađenim sredstvima osiguranja zatvorenog položaja ventila. Ako je ugrađen sustav sanitarnog otpada, a isti udovoljava hrvatskoj normi HRN EN ISO 8099:2004 – »Mala plovila – Sustav za prikupljanje sanitarnog otpada« podrazumijeva se sukladnost.

Uvođenje ekoloških standarda u luke posebne namjene u skladu je sa Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Pravilnikom o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN br. 72/21). 

Stoga, potrebno je provesti niz mjera kako bi se omogućilo marinama, lukama i lučicama prihvat fekalnih i sanitarnih voda s plovila.

S obzirom na istaknutu problematiku nedostatka infrastrukture, potrebno je od strane nadležnih tijela definirati sve obveze koncesionara u pogledu zadovoljavanja ekoloških standarda luka, i raditi na svjesnosti o nužnosti primjene europske norme, pravilnika, te zakona.

Infrastruktura tankova za brodice

S obzirom na istaknutu problematiku nedostatka infrastrukture, potrebno je od strane nadležnih tijela definirati sve obveze koncesionara u pogledu zadovoljavanja ekoloških standarda luka, i raditi na svjesnosti o nužnosti primjene europske norme, pravilnika, te zakona.

Kako je krajnji rok za ugradnju tankova bio 31. prosinca 2021., za pretpostaviti je kako se zaključno s tim rokom trebala izgraditi i prateća infrastruktura na kopnu, što nije učinjeno.

Međutim, aktualni nedostatak infrastrukture jasno nam govori koliko je regulativa nejasna i nelogična.

Potrebno je stoga izmjeniti regulativu te ju prilagoditi realnoj situaciji, te novim tehničkim zahtjevima prilagoditi prateću infrastrukturu na kopnu. Osim svega nekoliko postojećih stanica za prikupljanje otpadnih voda treba izgraditi infrastrukturnu mrežu na svim mjestima gdje plovila pristaju, kao što su lučice, pumpne stanice, privezišta i dr.

Na važnost prethodno navedenog ukazuje i podatak da je oko 40 % svjetske čarter flote u brodovima od 10 do 24 metra upravo u Hrvatskoj, što ima utjecaj na luke u koje pristaju ti brodovi.

U marini Punat osigurano je besplatno pražnjenje crnih tankova, kako za stalne goste, tako i za plovila u tranzitu. Obavlja se na plovilu u moru, a odvija u servisnoj zoni pored travel-lifta, kako se ne bi ometalo rezidente u marini.

Marina Punat - pozitivan primjer

U marini Punat osigurano je besplatno pražnjenje crnih tankova, kako za stalne goste, tako i za plovila u tranzitu. Obavlja se na plovilu u moru, a odvija u servisnoj zoni pored travel-lifta, kako se ne bi ometalo rezidente u marini.

Marina Punat ima osigurana sredstva i opremu za sprječavanje onečišćenja mora te uklanjanje posljedica onečišćenja mora. Ovlaštenik koncesije luke posebne namjene Marina Punat d.o.o. ima primijenjen i certificiran sustav kvalitete sukladno normi ISO 9001 kao i sustav upravljanja zaštitom okoliša sukladno normi ISO 14001 odobren od strane BUREAU VERITASA.

Marina Punat na svojoj web stranici pruža sve informacije oko procedure pražnjenja, te u tom smislu ne ostavlja u nedoumici vlasnike plovila (koji su tako sigurni da neće platiti visoke kazne), a i pozitivan je primjer očuvanja okoliša.

 

  • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Top 5 trendova digitalnog marketinga za čartere u 2024. godini
Top 5 trendova digitalnog marketinga za čartere u 2024. godini

Neke se stvari nikada ne mijenjaju, uključujući stalnu evoluciju digitalnog marketinga. Pitanjeje sljedeće: želite li poboljšati svoj odnos s klijentima i svoje čarter poslovanje. Želite? Provjerite top 5 aktualnih marketinških trendova.

Kako web stranicu učiniti tehnički ispravnom i jednostavnom za korištenje
Kako web stranicu učiniti tehnički ispravnom i jednostavnom za korištenje

Što definira izvrsnu web stranicu? Ako namjeravate obnoviti staru ili kreirati novu web stranicu, postoji nekoliko stvari koje biste trebali znati, čak i ako nisu vaš dio posla. Nastavite čitati kako biste saznali koje značajke web stranica mora imati da bi bila tehnički besprijekorna i prilagođena korisnicima.

Zašto pametni poduzetnici koriste statistike?
Zašto pametni poduzetnici koriste statistike?

Razumijevanje i korištenje podataka nikada nije bilo bitnije za tvrtke. Andreja Fazlić u svom novom članku donosi sve o važnosti statistike i benchmarkinga, prikazujući njihov utjecaj na poslovni uspjeh. Saznajte kako ovi alati mogu voditi vaše poslovanje u donošenju informiranih odluka, optimiziranju operacija i postizanju većih rezultata.

Prolazite li test s gostima? 7 stvari koje već danas možete poboljšati
Prolazite li test s gostima? 7 stvari koje već danas možete poboljšati

Svaki gost koji kroči na jednu od vaših jahti ima određena očekivanja. Ali što ako kažemo da se ta očekivanja mogu ispuniti? Pa čak i biti nadmašena? Mislite li da možete učiniti još bolje za svoje goste? Sigurno možete.