Kako (i zašto) zaštititi ime svoje tvrtke?


Zaštita imena tvrtke je praksa s kojom ne samo kako stječete standardu pravnu zaštitu, nego bi ste je trebali smatrati i izvrsnim marketinškim alatom. Saznajte koji je postupak zaštite žiga te zašto biste zapravo trebali zaštititi ime svoje tvrtke.

Ime, logo, amblem, simbol, etiketu ili druga razlikovna obilježja proizvoda i/ili usluga koji se plasiraju na tržište, moguće je zaštititi žigom.  
 
Ime trgovačkog društva (koje se upisuje u sudski registar pri trgovačkom sudu) / udruge / organizacije može se štititi žigom ako se to ime koristi za obilježavanje proizvoda i/ili usluge. 
 
Žig (“registered trade mark”) je oblik pravne zaštite tržišnog identiteta proizvoda i usluga, a uređen je Zakonom o žigu. 

Zakon o žigu

Žig se može sastojati od bilo kakvih znakova, osobito riječi, uključujući osobna imena, ili od crteža, slova, brojki, boja, oblika proizvoda ili pakiranja proizvoda, ili zvukova, pod uvjetom da su takvi znakovi prikladni za: 

 1. razlikovanje proizvoda ili usluga jednoga poduzeća od proizvoda ili usluga drugih poduzeća i 
 2. prikazivanje u registru na način koji omogućuje nadležnim tijelima i javnosti da odrede točan i jasan predmet zaštite koju žig pruža nositelju žiga. 

Nositelj žiga može biti svaka fizička ili pravna osoba. Strane fizičke i pravne osobe u pogledu zaštite znaka žigom u Republici Hrvatskoj uživaju jednaka prava kao i domaće fizičke i pravne osobe, ako to proizlazi iz međunarodnih ugovora ili iz načela uzajamnosti. 
 
Registracija žiga nositelju žiga daje isključiva prava koja proizlaze iz njega. 
 
Nositelj registriranog žiga, neovisno o njegovim pravima stečenim prije datuma podnošenja prijave ili datuma prvenstva registriranog žiga, ima pravo zahtijevati da se svim trećim stranama koje nemaju njegovu suglasnost spriječi uporaba u trgovačkom prometu, u vezi s proizvodima ili uslugama, bilo kojeg znaka koji vrijeđa pravo žiga tako da je: 

 • znak istovjetan sa žigom i rabi se u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni s onima za koje je žig registriran, 
 • znak istovjetan sa žigom ili sličan žigu te se rabi u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni ili slični proizvodima ili uslugama za koje je žig registriran, ako postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu u Republici Hrvatskoj; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u vezu toga znaka i žiga, 
 • znak istovjetan sa žigom ili sličan žigu, neovisno o tome jesu li proizvodi ili usluge za koje se žig rabi istovjetni, slični, ili nisu slični, onima za koje je registriran žig te ako taj žig ima ugled u Republici Hrvatskoj i uporaba toga znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorištava razlikovni karakter ili ugled takvog žiga ili im šteti. 

Nositelj registriranog žiga ima pravo zahtijevati da se spriječi i sljedeće: 

 • isticanje znaka na proizvodima ili na njihovim pakiranjima 
 • nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom,  ili nuđenje ili pružanje usluga pod tim znakom 
 • uvoz ili izvoz proizvoda pod tim znakom 
 • uporaba znaka kao trgovačkog naziva ili naziva trgovačkog društva ili dijela trgovačkog naziva odnosno dijela naziva trgovačkog društva 
 • uporaba toga znaka na poslovnim dokumentima i u oglašavanju 
 • uporaba takvog znaka u komparativnom oglašavanju na način koji je protivan propisima Europske unije ili propisima Republike Hrvatske o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju 

Nositelj žiga ima pravo rabiti svoj žig u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran.  
 
Žig se može prenijeti neovisno o bilo kojem prijenosu poduzeća, u odnosu na dio ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran. 
 
Prijenos cijelog poduzeća uključuje i prijenos žiga, osim ako, u skladu s pravnim propisima kojim se uređuje prijenos, postoji sporazum u kojemu se navodi drukčije ili okolnosti koje jasno nalažu drukčije. 
 
Protiv osobe koja je neovlaštenim poduzimanjem neke od radnji iz članka 11. ovoga Zakona povrijedila žig, nositelj žiga može tužbom zahtijevati utvrđenje povrede, prestanak povrede odnosno zabranu takve i slične povrede ubuduće

Postupak zaštite 

Prijava za registraciju žiga podnosi se Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo
 
Prijava za registraciju žiga mora sadržavati: 

 • zahtjev za registraciju žiga 
 • podatke o podnositelju prijave 
 • popis proizvoda ili usluga za koje se traži registracija 
 • izgled žiga koji ispunjava zahtjeve utvrđene zakonom 

Podnositelj prijave mora dovoljno jasno i precizno identificirati proizvode i usluge za koje se traži zaštita žiga kako bi nadležna tijela i gospodarski subjekti isključivo na temelju prijave mogli odrediti opseg zaštite koja se traži. 
 
Ako su ispunjeni uvjeti kojima mora udovoljavati prijava žiga i ne postoje apsolutni razlozi za odbijanje registracije podaci iz prijave objavljuju se u službenom glasilu Zavoda. 
 
Međunarodna prijava žiga koja se temelji na nacionalnoj prijavi žiga ili nacionalnoj registraciji žiga podnosi se Zavodu. 
 
Podnositelj međunarodne prijave žiga može biti svaki nositelj nacionalne prijave žiga ili nositelj nacionalne registracije žiga ako je državljanin Republike Hrvatske ili ima u njoj prebivalište, ili ima u njoj stvarno i djelatno industrijsko ili trgovačko poduzeće. 
 
Učinci prijava žigova Europske unije podnesenih i žigova Europske unije stečenih prije 1. srpnja 2013. proširuju se na područje Republike Hrvatske s tim datumom. 
 
Za postupak registracije plaća se upravne pristojbe i naknade troškova postupka u skladu s posebnim propisima. 

Zašto zaštititi ime tvrtke? 

Jedan od razloga je identitet i prepoznatljivost. Korištenje vašeg imena ili imitacije loga od strane druge tvrtke može dovesti do zabune među potrošačima i smanjenja prepoznatljivosti vaše tvrtke. 
 
Pravna zaštita: Zaštitom imena tvrtke stječete pravnu zaštitu, što znači da možete spriječiti druge tvrtke da koriste vaše ime ili logotip i također možete poduzeti pravne korake u slučaju kršenja vaših prava intelektualnog vlasništva. 
 
Poslovni ugled: Zaštitom imena tvrtke štitite poslovni ugled, jer ime tvrtke može biti ključni faktor u izgradnji i održavanju poslovnog ugleda. Zaštitom imena tvrtke možete osigurati da vaša tvrtka bude povezana s kvalitetom i profesionalizmom, te spriječiti da se vaša reputacija ošteti zbog imitacije ili krađe Vašeg identiteta. 
 
Marketing i oglašavanje: Ime tvrtke je jedan od ključnih elemenata u marketinškoj strategiji tvrtke. Zaštitom imena tvrtke, možete stvoriti zaštitni znak za svoju tvrtku i koristiti ga kao marketinški alat za promociju svojih proizvoda ili usluga. 
 
Vrijednost tvrtke: Ime tvrtke može biti jedan od najvrjednijih sredstava tvrtke. Zaštitom imena tvrtke, činite je vrjednijom i atraktivnijom za investitore, kupce i poslovne partnere
 
Ukratko, zaštita imena tvrtke znatno utječe na buduće poslovanje tvrtke. 
 

 • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Enviromental, Social and Governance - budućnost poslovanja i nautike
Enviromental, Social and Governance - budućnost poslovanja i nautike

Znate li što znači ESG i kako se odnosi na suvremeno poslovanje? ESG nije samo još jedna u nizu modernih skraćenica; to je ključan koncept koji transformira poslovanje. Ivica Žuro donosi kako ESG utječe na financiranje, održivost, i čak nautički čarter, te kako se vaša tvrtka može prilagoditi ovim promjenama prije nego što bude prekasno.

SEO vs PPC - Što je bolje?
SEO vs PPC - Što je bolje?

SEO je idealan je za izgradnju online autoriteta i postizanje organske vidljivosti. Zahtijeva i kontinuiranu posvećenost, a rezultati su dugotrajni. PPC nudi brzo rješenje, postiže rezultate, ali je njegov učinak kratkoročan. I što onda odabrati?

ICE'23 - Tri dana, jedna lokacija, bezbroj prilika
ICE'23 - Tri dana, jedna lokacija, bezbroj prilika

Bliži nam se još jedan International Charter Expo, a ove godine se čini kako obara sve rekorde potražnje. I dok se traži “karta više”, a organizatori razmatraju otvaranje liste čekanja, saznajte što ICE’23 predstavlja u čarter industriji te zašto ne smijete propustiti ovaj B2B događaj.

Pravni izazovi razvoja i plovidbe autonomnih brodova
Pravni izazovi razvoja i plovidbe autonomnih brodova

Autonomni brodovi unose revoluciju u pomorsku industriju, ali povlače i brojne pravne izazove - odgovornost za nesreće, prilagodbe zakonodavstva i zaštite privatnosti podataka. Ujedno otvaraju i potrebu za međunarodnom suradnjom. Katarina Ćosić piše o tome koje sve izazove i pitanja ova inovacija povlači za sobom.