Pravni uvidi u implementaciju „zelenih“ tehnologija za čarter brodove


Saznajte pravne aspekte, prednosti i izazove uvođenja 'zelenih' tehnologija na čarter plovila. Saznajte kako ove promjene smanjuju utjecaj na okoliš i nude potencijalne prednosti kao što su smanjenje emisija, ušteda troškova i bolji imidž. Katarina Ćosić donosi nam informacije o tome kako postići ravnotežu između ekonomske održivosti i ekološke odgovornosti u čarter industriji jahti i još mnogo toga.

Čarter brodovi su popularan izbor za putovanja i odmor na moru, ali rastuća zabrinutost zbog utjecaja pomorskog prometa na životnu sredinu dovodi do potrebe za implementacijom "zelenih" tehnologija na ovim plovilima.  
 
Ovaj članak istražuje pravne aspekte koji prate primjenu "zelenih" tehnologija na čarter brodovima, fokusirajući se na regulatorne okvire, potencijalne benefite i izazove koji se pojavljuju. 

Regulatorni okviri

Implementacija "zelenih" tehnologija na čarter brodovima podložna je različitim regulativama koje variraju od zemlje do zemlje.  
 
Međunarodna pomorska organizacija (IMO) postavlja globalne standarde za sigurnost plovidbe i zaštitu životne sredine, uključujući emisiju štetnih plinova i smanjenje onečišćenja mora. Osim toga, mnoge zemlje imaju standarde i zakone koji se odnose na "zelene" inicijative. 
 
Implementacija “zelenih” tehnologija na čarter brodovima podložna je međunarodnim i nacionalnim zakonima koji se odnose na zaštitu okoliša.  
 
Konkretno, MARPOL Konvencija (Konvencija o sprječavanju onečišćenja mora od brodova) sadrži odredbe koje se odnose na emisije stakleničkih plinova i onečišćenje mora, a primjenjuje se na sve brodove koji plove u međunarodnim vodama.  
 
MARPOL je međunarodni ugovor kojem je cilj potpuno eliminiranje namjernog ili slučajnog onečišćenja morskog okoliša s brodova, svim štetnim tvarima za ljude, ostala živa bića, i korištenje mora. 
 
Europska unija ima direktivu o pomorskom okolišu koja se primjenjuje na sve brodove koji plove u europskim vodama, a sadrži odredbe koje se odnose na emisije stakleničkih plinova i onečišćenje mora.  
 
Osim toga, postoje inicijative koje promiču “zelene” tehnologije u pomorskom sektoru, poput projekta “Zelena plovidba” Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)
 
Navedene regulative su samo neke od mnogih zakonskih propisa koji se odnose na ovu temu. Implementacija “zelenih” tehnologija za čarter brodove je važna tema koja ima značajan utjecaj na okoliš, a poštivanje zakonskih propisa ključno je za održavanje okoliša i sprječavanje onečišćenja. 
 

Pravni aspekti implementacije „zelenih“ tehnologija u čarter brodove 

Implementacija zelenih tehnologija u čarter brodove podliježe raznim pravnim aspektima kako bi se osiguralo usklađivanje s regulativama za pomorstvo, zaštitu okoliša i sigurnost.  
 
Nekoliko ključnih pravnih aspekata treba uzeti u obzir: 
Pomorski zakoni i propisi: pomorski zakoni reguliraju sve aspekte sigurnosti na moru, uključujući tehničke specifikacije i zahtjeve za plovila. Prilikom implementacije zelenih tehnologija, čarter brodovi moraju osigurati da su u skladu s relevantnim pomorskim zakonima i propisima, uključujući sigurnosne standarde i tehničke specifikacije. 
 
Okolišni zakoni: zaštita okoliša je važan aspekt kada je riječ o implementaciji zelenih tehnologija. Države imaju zakone i regulative koji ograničavaju emisije štetnih tvari, praćenje i smanjenje onečišćenja mora, te druge aspekte zaštite okoliša. Čarter brodovi moraju poštivati ove zakone kako bi smanjili negativni utjecaj na okoliš. 
 
Sigurnost plovidbe: implementacija zelenih tehnologija može utjecati na sigurnost plovidbe. Sve promjene na brodu, kao što su nove tehnologije za smanjenje emisija, moraju biti testirane i certificirane kako bi se osiguralo da ne ugrožavaju sigurnost putnika, posade i plovidbe. 
 
Certifikacija i odobrenja: brodovi moraju dobiti odgovarajuće certifikate i odobrenja kako bi dokazali da su usklađeni s relevantnim zakonima i standardima, ovisno o vrsti zelenih tehnologija koje se implementiraju. 
 
Održavanje i praćenje: nakon implementacije zelenih tehnologija, čarter brodovi moraju redovito održavati i pratiti ove sustave kako bi osigurali njihovu učinkovitost i sigurnost. Pravilno održavanje također može biti regulirano zakonima. 
 
Poticaji i potpore: države i regije mogu nuditi poticaje i potpore za vlasnike čarter brodova koji ulažu u zelene tehnologije. Pravni aspekti ovih potpora također su važni jer vlasnici brodova moraju znati kako ih dobiti i iskoristiti. 
 
Međunarodni aspekti: ako čarter brodovi putuju izvan teritorijalnih voda svoje države, mogu se susresti s međunarodnim pravnim pitanjima, uključujući međunarodne konvencije i sporazume o pomorstvu i zaštiti okoliša. 

Potencijalni benefit "zelenih" tehnologija za čarter brodove 

a) Smanjenje emisija: jedan od ključnih benefita "zelenih" tehnologija na čarter brodovima je smanjenje emisija štetnih plinova poput sumpor-dioksida (SO2) i azot-oksidida (NOx). Ovo je naročito važno u regijama gdje su stroži propisi o emisijama, jer može pomoći čarter kompanijama da se pridržavaju zakona i smanje svoj ekološki trag. 
 
b) Smanjenje troškova goriva: upotreba tehnologija kao što su energetski efikasni motori i obnovljivi izvori energije može smanjiti troškove goriva za čarter brodove. Ovo može povećati profitabilnost poslovanja, naročito u uvjetima rastućih cijena nafte. 
 
c) Bolji imidž: čarter kompanije koje primjenjuju "zelene" tehnologije mogu stvoriti bolji imidž u očima potrošača. Ekološki osviješteni putnici sve više biraju održive opcije, što može dovesti do veće potražnje za čarter brodovima koji se pridržavaju ekoloških standarda. 
 

Izazovi u implementaciji "zelenih" tehnologija 

a) Troškovi: početni troškovi implementacije "zelenih" tehnologija, kao što su solarni paneli, vjetrogeneratori ili gorive ćelije, mogu biti visoki. Međutim, dugoročno se ti troškovi često isplate kroz uštede u gorivu i bolji imidž. 

b) Tehnički aspekti: ponekad je potrebna znatna modifikacija čarter brodova kako bi se integrirale "zelene" tehnologije, što može zahtijevati specijalizirano tehničko znanje i vještine. 

c) Pravna pitanja: implementacija novih tehnologija može izazvati pravna pitanja, uključujući regulative oko sigurnosti i certificiranja. Također, čarter kompanije trebaju biti pažljive u vezi sa usklađivanjem sa lokalnim i međunarodnim propisima o zaštiti životne sredine. 

 

Zaključak 

Implementacija "zelenih" tehnologija na čarter brodovima je važna inicijativa za smanjenje negativnog utjecaja pomorskog prometa na životnu sredinu.  

Iako postoje izazovi, potencijalni benefiti, uključujući smanjenje emisija, smanjenje troškova goriva i poboljšanje imidža, čine ovaj korak vrijednim truda.  

Pravni aspekti igraju ključnu ulogu u osiguranju usklađenosti sa regulativama i ostvarivanju ciljeva održivosti u pomorskoj industriji. Kroz suradnju između čarter kompanija, vlasti i relevantnih agencija, moguće je postići ravnotežu između ekonomske održivosti i ekološke odgovornosti u sektoru čarter brodova.

  • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Enviromental, Social and Governance - budućnost poslovanja i nautike
Enviromental, Social and Governance - budućnost poslovanja i nautike

Znate li što znači ESG i kako se odnosi na suvremeno poslovanje? ESG nije samo još jedna u nizu modernih skraćenica; to je ključan koncept koji transformira poslovanje. Ivica Žuro donosi kako ESG utječe na financiranje, održivost, i čak nautički čarter, te kako se vaša tvrtka može prilagoditi ovim promjenama prije nego što bude prekasno.

SEO vs PPC - Što je bolje?
SEO vs PPC - Što je bolje?

SEO je idealan je za izgradnju online autoriteta i postizanje organske vidljivosti. Zahtijeva i kontinuiranu posvećenost, a rezultati su dugotrajni. PPC nudi brzo rješenje, postiže rezultate, ali je njegov učinak kratkoročan. I što onda odabrati?

ICE'23 - Tri dana, jedna lokacija, bezbroj prilika
ICE'23 - Tri dana, jedna lokacija, bezbroj prilika

Bliži nam se još jedan International Charter Expo, a ove godine se čini kako obara sve rekorde potražnje. I dok se traži “karta više”, a organizatori razmatraju otvaranje liste čekanja, saznajte što ICE’23 predstavlja u čarter industriji te zašto ne smijete propustiti ovaj B2B događaj.

Pravni izazovi razvoja i plovidbe autonomnih brodova
Pravni izazovi razvoja i plovidbe autonomnih brodova

Autonomni brodovi unose revoluciju u pomorsku industriju, ali povlače i brojne pravne izazove - odgovornost za nesreće, prilagodbe zakonodavstva i zaštite privatnosti podataka. Ujedno otvaraju i potrebu za međunarodnom suradnjom. Katarina Ćosić piše o tome koje sve izazove i pitanja ova inovacija povlači za sobom.