Ugovori u charter industriji


Koji su ugovori primjenjivi u charter industriji, kakav je njihov sadržaj i na što konkretno trebate obratiti pažnju kako biste uskladili svoje poslovanje s pravilnom primjenom propisa, saznajte u ovom članku.

Tema ovog članka su ugovori u charter industriji.

Navedena materija uređena je Pomorskim zakonikom. Specijalni zakon koji uređuje materiju ugovora, a koji se primjenjuju u slučaju nepostojanja relevantne odredbe u Pomorskom zakoniku jest Zakon o obveznim odnosima.

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama te Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu razrađuju odredbe Pomorskog zakonika koje se odnose na charter.  

Tekst će se nastavno osvrnuti na problematiku sadržaja različitih vrsta charter ugovora, odnosno  na problematiku različitih oblika ''crnog chartera'' koji se javljaju u praksi i otežavaju pravilnu primjenu pravih propisa.

Sudionici ugovornih odnosa u charter industriji su charter tvrtke, vlasnici plovila, agencije za posredovanje i krajnji korisnici usluga te je radi izbjegavanja neželjenih efekata potrebno kvalitetno obuhvatiti sve aspekte odnosa. Sadržaj ugovornih odredaba utječe i na vrstu porezne obveze.

Relevantni propisi

Glavni zakonski pravni izvor ugovora o zakupu broda u našem pravnom sustavu je Pomorski zakonik.

Međutim, Pomorski zakonik nije jedini pravni izvor koji se primjenjuje na ugovor o zakupu broda. Naime, na pravna pitanja za koja ne postoji posebna odredba unutar Pomorskog zakonika, primijenit će se odredbe o zakupu sadržane u Zakonu o obveznim odnosima.

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu propisuju se uvjeti i način obavljanja djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter) uključujući i pružanje usluge smještaja gostiju na jahti ili brodici (plovilu) u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Navedeni pravilnik daje definiciju pojmova, što je ujedno važna stavka ugovora koji se sklapaju:

  • plovilo jest plovni objekt koji je Pomorskim zakonikom definiran kao brodica ili jahta te se koristi za charter djelatnost,
  • charter djelatnost je iznajmljivanje plovila ili pružanje usluge smještaja na plovilu u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu kojim je regulirano pružanje usluga u nautičkom turizmu,
  • iznajmljivanje plovila podrazumijeva davanje na korištenje plovila krajnjem korisniku u svrhu razonode, sa ili bez posade, bez usluge smještaja gostiju, uz odgovarajuću naknadu koja je unaprijed utvrđena te je javno dostupna,
  • pružanje usluge smještaja podrazumijeva davanje na korištenje plovila krajnjem korisniku, sa ili bez posade, na vremenski period tijekom kojeg putnici noće na plovilu, uz odgovarajuću naknadu koja je unaprijed utvrđena te je javno dostupna,
  • charter kompanija je fizička ili pravna osoba vlasnik ili korisnik plovila ili je od vlasnika ili korisnika temeljem pisanog ugovora preuzela odgovornost za upravljanje plovilom i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti propisane ovim Pravilnikom i pozitivnim propisima Republike Hrvatske koji se odnose na sigurnost plovidbe i zaštitu mora od onečišćenja.

Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama uređuju se uvjeti za plovidbu, stavljanje na tržište i/ili uporabu rekreacijskih plovila, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom jahti, brodica i čamaca, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti, brodica i čamaca, isprave jahti, brodica i čamaca, te nadzor nad provođenjem odredaba ovoga Pravilnika.

Vrste ugovora u charter industriji

U charter industriji postoje različite vrste ugovora.

Ugovori, osim onih obligatornih odredaba, ostavljaju strankama na dispoziciju da svoje odnose urede kako žele.

Sukladno Pomorskom zakoniku ugovorom o zakupu brodu zakupodavatelj daje zakupoprimatelju brod na uporabu, uz plaćanje zakupnine, radi obavljanja plovidbene djelatnosti.

Ugovor o zakupu općenito je ugovor obveznog prava kojim se zakupodavatelj obvezuje predati zakupoprimatelju određenu stvar na korištenje, a on se obvezuje plaćati mu za to zakupninu.

Iz definicije ugovora o zakupu broda proizlazi kako su bitni elementi toga ugovora: brod kao objekt zakupa, uporaba broda u svrhu obavljanja plovidbene djelatnosti, zakupnina, trajanje ugovora. 

U charter industriji to bi značilo da vlasnik plovila (fizička ili pravna osoba) daje plovilo u zakup charter tvrtci. Charter tvrtka preuzima na sebe charter management (brigu oko marketinga, organizacijskih i operativnih poslova, bookinga...).

Vlasnik ima pravo koristiti plovilo uz uvjet da plovilo nije prethodno rezervirano. Ovu stavku je potrebno u ugovoru dobro razraditi s obzirom da je nerijetko točka prijepora između zakupodavca (vlasnika) i zakupoprimca (charter kompanije).

Usluga chartera može se pružati izravno gostu ili preko agencije. 

Agencija se pojavljuje kao pružatelj charter usluga u ulozi zastupnika/posrednika, pruža charter uslugu kao vlastitu uslugu ili uslugu koju obavlja u svoje ime, a pribavljena je od charter kompanije).

S pozicije pružatelja charter usluge u ulozi zastupnika/pos­rednika, u skladu s odredbama Zakona o obveznim odnosima,  agencija  koja posluje u svojstvu posrednika ili zastupnika za svoje usluge naplaćuje ugovo­renu proviziju.

Agencija može charter us­lugu pružati kao vlastitu tj. obav­ljati uslugu u svoje ime i za svoj račun, ako su s porez­nog aspekta zadovoljeni slje­deći uvjeti: plovni objekt koji je uzet u najam mora biti kategoriziran kao plovni objekt za krstarenje i agencija je dužna prijaviti popis posade i putnika na plovnom objektu i predati zahtjev za dodjelu korisničkog prava rada u centralnoj bazi podataka. Tek po provedbi navedenih koraka agencija mo­že pružiti uslugu chartera kao vlastitu uslugu (odnosno preu­zeti ulogu charter kompanije).

Treća mogućnost je da agencija charter uslugu s uslugom smještaja obavlja u svoje ime, a da je ista nabavljena od drugog poreznog obveznika (charter kompanije koja je osigurala i profesionalnu posa­du - skipera i sl.).

Jasan položaj agencije treba biti razvidan iz ugovora koji je sklopljen s poslovnim partne­rom, bilo da je riječ o posredo­vanju/zastupanju, vlastitoj us­luzi ili usluzi za koju je agencija dužna primijeniti poseban postupak oporezivanja. Jasan položaj agencije temelj je primjene poreznih pravila.

Osvrćući se pak na ugovore o pružanju usluge smještaja na plovilima možemo konstatirati da su takvi ugovori primjer tipskih obrazaca, odnosno u odnosu na krajnjeg korisnika jednostrani. Krajnji korisnik ih može samo potpisati dok na sadržaj takvog ugovora nema utjecaja. Takav ugovor predstvalja zapravo opće uvjete koji su krajnjem korisniku nametnuti.

Zadovoljan klijent je najbolja reklama

Ugovori su odraz volje obiju strana i zato je važno da budu sastavljeni na zadovoljstvo svih.

Važno je nadalje da budu jasni s obzirom da zasnivanje ugovornih odnosa dovodi do raznih učinaka, između ostalih, do porezne obveze.

Ugovori su temelj zadovoljnog korištenja usluge i temelj kvalitetnog poslovanja (poslovne politike), pa je zato poželjno da isti budu stručno sastavljeni.

Zadovoljan klijent je ujedno i najprofitabilniji.

Svaki ugovor odražava specifičnu situaciju i iz tog razloga nije poželjno da tvrtke koriste obrasce ugovora drugih tvrtki.

 

Ukoliko imate konkretno pitanje vezano za ugovore u charteru slobodno nas kontaktirajte!

 

  • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Posljednje putovanje - što kada jahte više nisu za plovidbu
Posljednje putovanje - što kada jahte više nisu za plovidbu

Plovidba, jahting i jedrenje, postali su sinonim za luksuz, avanturu i slobodu kretanja. Ipak, nalazimo se u vremenu kada pomorska zajednica suočava se s velikim izazovom. Otpad iz mora, posebno iz nautičkog sektora, pretvara se u krizu koja zahtijeva hitnu pažnju.

U potrazi ste za konzultantom za digitalnu transformaciju i human-centric strategiju?
U potrazi ste za konzultantom za digitalnu transformaciju i human-centric strategiju?

Otkrijte najvažnije vještine koje treba imati konzultant uz čiju pomoć možete u potpunosti transformirati svoje poslovanje. Želite razviti strategiju koja je usmjerena na potrebe vaših klijenata i/ili gostiju te dobiti praktična rješenja koja će potaknuti rast vaše tvrtke? Andreja Fazlić u svom novom članku donosi sve o tome što je i zašto vam treba konzultant.

Što je VOC u marketingu i zašto bi ga vaša čarter tvrtka trebala razumjeti
Što je VOC u marketingu i zašto bi ga vaša čarter tvrtka trebala razumjeti

Zamislite situacije u kojima vaša čarter tvrtka može kontinuirano poboljšavati svoje usluge. Zamislite i kako reagirate na povratne informacije svojih gostiju i mjerite utjecaj promjena koje ste napravili. Čitajte dalje kako biste saznali kako proaktivno unaprijediti korisničko iskustvo i izgraditi snažnije, i otpornije, poslovanje.

Kako do dobro organiziranog poslovanja i poslovnih procesa
Kako do dobro organiziranog poslovanja i poslovnih procesa

Čarter tvrtke u Hrvatskoj (uglavnom) napreduju. Svake ih je godine sve više. Činjenica je da u Hrvatskoj postoji preko 800 čarter tvrtki s preko 4000 plovila. Mi smo najjača snaga za najam jahti na Mediteranu... Ali ta snaga također treba biti malo bolje organizirana.