Umjesto sudskog spora – mirenje


Što je i kako se provodi postupak mirenja pred sudom? Tko su i kako rade medijatori? Saznajte sve to te izbjegnite visoke troškove sudskih postupaka kao i njihovu dugogodišnju proceduru.

Što je mirenje?

Mirenje je svaki postupak, bez obzira na to provodi li se u sudu, instituciji za mirenje ili izvan njih, u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez da im nametnu obvezujuće rješenje.

Postupak mirenja provodi se bez obzira vodi li se sudski ili neki drugi postupak.

Zašto mirenje?

Pitanje je to koje stranke ne postavljaju kad dođe do spora. Prvo što im pada na pamet kao rješenje jest pokretanje sudskog postupka.

U nastavku teksta bit će riječi o prednostima mirenja.

Zakon o mirenju

Zakon o mirenju u Republici Hrvatskoj

Mirenje je u Republici Hrvatskoj uređeno Zakonom o mirenju.
Zakon o mirenju uređuje mirenje u građanskim, trgovačkim, radnim i drugim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati.

Zakon se odgovarajuće primjenjuje i na mirenje u drugim sporovima, ako to odgovara prirodi pravnog odnosa iz kojeg proizlazi spor i ako posebnim zakonom za te sporove nisu propisana drugačija pravila.

Zakon se na odgovarajući način primjenjuje i na mirenja u kojima jedna od stranaka ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske.

Načela u postupku mirenja

U postupku mirenja treba se ravnati načelima savjesnosti i poštenja te međunarodno prihvaćenim standardima mirenja izraženima u aktima Europske unije, Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe.

Pitanja koja nisu uređena zakonom treba rješavati u skladu s načelima dragovoljnosti, učinkovitosti postupka, jednakog postupanja sa strankama, autonomije stranaka u postupku, povjerljivosti postupka i nepristranosti izmiritelja.

Tko je medijator?

Izmiritelj ili medijator je osoba koja na temelju sporazuma stranaka provodi postupak mirenja.

Hrvatski sustav obuhvaća različite izmiriteljske lokacije (izvansudsko mirenje i centri, mirenje pri sudovima...).

Izmiritelj/medijator je osoba koja na temelju sporazuma stranaka provodi postupak mirenja. On mora napraviti analizu sukoba te primijeniti psihološki, filozofski i etički pristup mirenju.

Medijator mora razdijeliti mirenje u faze te primijeniti metode i tehnike mirenja kao što su aktivno slušanje, postavljanje pravih pitanja, preoblikovanje, neutralnost i višesmjerna komunikacija, ohrabrivanje i odavanje priznanja, održavanje ravnoteže moć/snaga.

Medijator mora dokazati svoju nepristranost jer tako gradi povjerenje kod stranaka, te mora postupati stručno i svrhovito.

Stranke moraju tijekom postupka mirenja biti optimistične i vjerovati u rješenje situacije na obostrano zadovoljstvo.

Prednosti mirenja

Mirenje je postupak koji možete koristiti u poslovanju i nudi win-win rješenje.

Mirenje nudi win-win rješenje. 

Mirenje je postupak koji možete koristiti u poslovanju. Stranke koje sporove rješavaju na miran način i do rješenja dolazile sporazumno odnosno konsenzusom, razvijaju međusobno povjerenje i spremni su na ustupke jedni prema drugima jer imaju iskustvo da je to ispravan način poslovanja.

Mirenje otvara svijest kod poslovnih partnera kako je druga strana razumna i odgovorna te sigurnija za razvijanje poslovnih odnosa nego li neka druga. Međusobni sporovi rješavaju se izvan suda u samo nekoliko sati ili sastanaka, što se u poslovnom svijetu čini idealnim, a poslovni odnos se učvrščuje i unapređuje te se razvijaju novi poslovni odnosi.

Sve prethodno važno je u čarter djelatnosti koja svoje poslovanje bazira na ugovornim odnosima.

Konačno, mirenje je postupak kojim se najbrže i najjeftinije dolazi do rješenja spora. Prosječni sudski postupak traje par godina i to bez garancije da će se u tom roku dobiti pravomoćna sudska presuda (s obzirom na mogućnost podnošenja žalbe i drugih pravnih lijekova).

Uz vođenje sudskih postupaka idu i veliki troškovi, dok u postupku mirenja spor možete riješiti uz znatno manji iznos, čiji trošak stranke mogu ravnomjerno podijeliti i na taj način krenuti u izgradnju boljih međusobnih odnosa.

  • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Boot Düsseldorf 2023 – fokus na održivost, digitalizaciju i inovacije
Boot Düsseldorf 2023 – fokus na održivost, digitalizaciju i inovacije

Saznajte što ove godine bilo zanimljivo, ali i novo na sajmu boot Düsseldorf. Donosimo što je predstavio te na što se sve stavio poseban naglasak.

Promjene u poslovanju čarter društava s uvođenjem EUR-a u RH
Promjene u poslovanju čarter društava s uvođenjem EUR-a u RH

Uvođenje EUR-a od 01. siječnja 2023., donosi značajne izmjene u svakodnevici čarter društava. Koje su glavne razlike u odnosu na prošlu godinu te do kada je obavezno dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na računu?

S kojim se izazovima suočava B2C prodaja?
S kojim se izazovima suočava B2C prodaja?

Izazovi s kojima se susreće B2C prodaja su brojni, no oni glavni - zadržavanje i privlačenje klijenta su ključni za održavanje poslovanja i njegov rast. Ali, kako zapravo poboljšati prodaju i što je ključ uspjeha?

Pomorska učilišta - budućnost pomorstva, turizma i čartera
Pomorska učilišta - budućnost pomorstva, turizma i čartera

Hrvatska kao zemlja poznata po nautici i broju pomoraca, sa najvećom čarter flotom na Mediteranu je također i među vodećim zemljama u svijetu u školovanju pomorskog kadra. A pomorci i nautičari znaju kome se obratiti kada je u pitanju njihova karijera.