Potpore poduzetnicima prijevoznicima


Cestovni prijevoznici i brodari koji su započeli s poslovnom aktivnošću do kraja 2018. godine mogu računati na pomoć od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH  u dijelu troškova, i to oni koju su zabilježili minimum 75% pada prihoda u 2020. odnosu na 2019. godinu.

Dodjeljivat će se potpore poduzetnicima iz prometnog sektora, a koje su povezane s djelatnostima sljedećih NKD oznaka:

  • Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39)
  • Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10)
  • Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja
  • Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja.

Visina potpora za poduzeća koja imaju registriranu djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika izračunava se po prijevoznoj jedinici i to kako ide:

I. za osobni automobil M1 kategorije (kapaciteta 7+1; 8+1 putničko mjesto računajući i mjesto vozača) odobrava se 3.000 kuna po vozilu
II. za autobuse M2 i M3 kategorije odobrava se 7.000 kuna po prijevoznoj jedinici.

Potpore iz ovog programa se mogu načelno koristiti za sve opravdane režijske troškove vezane uz prijevozno sredstvo.

guleti

Potpore brodarima

Brodari registrirani za primorski i obalni prijevoz putnika mogu računati na 25.000 kuna potpora ukoliko udovoljavaju kriterijima.

Prihvatljivim troškovima za poduzetnike iz djelatnosti pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10) smatraju se sljedeći troškovi nastali u 2020. godini i do dana predaje zahtjeva:

  • trošak veza u luci,
  • trošak obveza prema Hrvatskom registru brodova,
  • trošak osiguranja broda,
  • trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
  • drugi troškovi izravno povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada. Prihvatljivi troškovi moraju biti popraćeni i temeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji i pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.

Poduzetnik mora dokazati pad prihoda od poslovanja godišnjih financijskih izvještaja promatranog i usporednog razdoblja predanih na FINA-u zbog javne objave ili PDV obrazaca za promatrano i usporedno razdoblje i dostavom ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige koje sadrže početno stanje, promet tijekom godine i zaključno stanja (bruto bilanca), a koji se dostavlja uz obrazac zbirne izjave o iznosu prihvatljivih troškova.

Također prijava treba sadržavati informaciju je li podnositelju izravno ili neizravno odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje, te dokazati kako ne koristi ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja.

Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Programu poduzetnik podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu a koji se može pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva https://mmpi.gov.hr/

Navedene potpore dodjeljivati će se do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine.

  • Podijeli:

Ivica Žuro

Ivica Žuro

Ivica Žuro je konzultant u financijama, bankovnom poslovanju i upravljanju poduzećima. Vlasnik je MM Beneficium obrta za poslovno savjetovanje. Nakon duge karijere u bankarstvu gdje je uz ostalo bio dugogodišnji direktor za Srednju Dalmaciju u Splitskoj banci, odlučio je iskoristiti stečeno iskustvo u savjetovanju za financiranje i upravljanje. Uža specijalnost su mu financiranje poduzetništva te fizičkih osoba, kao i refinanciranje postojećih obveza povoljnijim kreditiranjem te organizacijska poboljšanja i uštede na troškovima poslovanja.

https://www.financiranje.net/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

IQNautics – transformacija nautičke industrije i poslovanja
IQNautics – transformacija nautičke industrije i poslovanja

Možete li zamisliti svoj život ili posao bez pomoći digitalnih alata? Naravno da ne možete, jer su digitalni alati postali neizostavni, ali i jer poboljšavaju i olakšavaju našu svakodnevicu. Predstavljamo vam IQNautics, digitalni alat koji će promijeniti vaš život i potpuno preokrenuti operacije vaše čarter tvrtke.

Kako postati prepoznatljiv brand čartera i privući vjerne goste
Kako postati prepoznatljiv brand čartera i privući vjerne goste

Blagoslov i prokletstvo čartera je atraktivna ponuda iz kojeg proizlazi lažan osjećaj sigurnosti - da će gosti doći sami od sebe te da nema potrebe dodatno ulagati u marketing. Branding je pak, osnova za čarter usluge.

Metode za smanjenje poreza na dobit bez utjecaja na zaradu
Metode za smanjenje poreza na dobit bez utjecaja na zaradu

Svi poduzetnici žele optimizirati svoje poslovanje i smanjiti troškove, no jedan od najvećih izazova je kako smanjiti osnovicu poreza na dobit, a pri tome ne ugroziti zaradu. Ivica Žuro u novom članku otkriva dozvoljene metode koje će vam pomoći da učinkovito smanjite porezne obveze i povećate profitabilnost vašeg poslovanja. Bez obzira jeste li mali, srednji pa čak i veliki poduzetnik, saznajte koje su to, lako primjenjive, strategije.

Leadership: Top 5 vještina koje stvaraju najbolje vođe
Leadership: Top 5 vještina koje stvaraju najbolje vođe

Smjer u kojem će tvrtka, organizacija ili zaposlenici ići, ovisi o tom jednom pojedincu - vođi tima i njegovu umijeću leadershipa. Uspjeh tvrtke uvelike ovisi o kvalitetama i vještinama tog pojedinca te hoće li moći opravdati odgovornost i povjerenje. No, koje vještine trebaju imati oni najbolji?