Potpore poduzetnicima prijevoznicima


Cestovni prijevoznici i brodari koji su započeli s poslovnom aktivnošću do kraja 2018. godine mogu računati na pomoć od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH  u dijelu troškova, i to oni koju su zabilježili minimum 75% pada prihoda u 2020. odnosu na 2019. godinu.

Dodjeljivat će se potpore poduzetnicima iz prometnog sektora, a koje su povezane s djelatnostima sljedećih NKD oznaka:

  • Ostali kopneni prijevoz putnika, d.n. (NKD 49.39)
  • Pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10)
  • Djelatnost putničkih agencija (NKD 79.11), ako su povezane s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja
  • Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) (NKD 79.12), ako su povezani s nautičkim prometom u smislu jednodnevnih i višednevnih kružnih putovanja.

Visina potpora za poduzeća koja imaju registriranu djelatnost ostali kopneni prijevoz putnika izračunava se po prijevoznoj jedinici i to kako ide:

I. za osobni automobil M1 kategorije (kapaciteta 7+1; 8+1 putničko mjesto računajući i mjesto vozača) odobrava se 3.000 kuna po vozilu
II. za autobuse M2 i M3 kategorije odobrava se 7.000 kuna po prijevoznoj jedinici.

Potpore iz ovog programa se mogu načelno koristiti za sve opravdane režijske troškove vezane uz prijevozno sredstvo.

guleti

Potpore brodarima

Brodari registrirani za primorski i obalni prijevoz putnika mogu računati na 25.000 kuna potpora ukoliko udovoljavaju kriterijima.

Prihvatljivim troškovima za poduzetnike iz djelatnosti pomorski i obalni prijevoz putnika (NKD 50.10) smatraju se sljedeći troškovi nastali u 2020. godini i do dana predaje zahtjeva:

  • trošak veza u luci,
  • trošak obveza prema Hrvatskom registru brodova,
  • trošak osiguranja broda,
  • trošak usluge knjigovodstvenog servisa i
  • drugi troškovi izravno povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.

Za izračun intenziteta potpore i prihvatljivih troškova, svi iznosi koji se upotrebljavaju trebaju biti iznosi prije odbitka poreza i drugih naknada. Prihvatljivi troškovi moraju biti popraćeni i temeljeni na vjerodostojnoj dokumentaciji i pisanim dokazima koji trebaju biti jasni, konkretni i ažurirani.

Poduzetnik mora dokazati pad prihoda od poslovanja godišnjih financijskih izvještaja promatranog i usporednog razdoblja predanih na FINA-u zbog javne objave ili PDV obrazaca za promatrano i usporedno razdoblje i dostavom ovjerovljene specifikacije računa Glavne knjige koje sadrže početno stanje, promet tijekom godine i zaključno stanja (bruto bilanca), a koji se dostavlja uz obrazac zbirne izjave o iznosu prihvatljivih troškova.

Također prijava treba sadržavati informaciju je li podnositelju izravno ili neizravno odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske ograničeno poslovanje, te dokazati kako ne koristi ne koristi niti jednu drugu potporu ili mjeru nadoknade opravdanih troškova poslovanja.

Zahtjev za dodjelu potpore po ovom Programu poduzetnik podnosi Ministarstvu na propisanom obrascu a koji se može pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva https://mmpi.gov.hr/

Navedene potpore dodjeljivati će se do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije do 31.12.2021. godine.

  • Podijeli:

Ivica Žuro

Ivica Žuro

Ivica Žuro je konzultant u financijama, bankovnom poslovanju i upravljanju poduzećima. Vlasnik je MM Beneficium obrta za poslovno savjetovanje. Nakon duge karijere u bankarstvu gdje je uz ostalo bio dugogodišnji direktor za Srednju Dalmaciju u Splitskoj banci, odlučio je iskoristiti stečeno iskustvo u savjetovanju za financiranje i upravljanje. Uža specijalnost su mu financiranje poduzetništva te fizičkih osoba, kao i refinanciranje postojećih obveza povoljnijim kreditiranjem te organizacijska poboljšanja i uštede na troškovima poslovanja.

https://www.financiranje.net/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

5 koraka kojima ćete povećati broj recenzija s pet zvjezdica
5 koraka kojima ćete povećati broj recenzija s pet zvjezdica

Vaši potencijalni gosti uvelike ocjenjuju vašu uslugu prema online recenzijama koje pronađu. One su postale vrlo važne za svako poslovanje. No, znate li kao postići čim više (pozitivnih) recenzija?

Kako pripremiti temelje za online rast čarter poslovanja
Kako pripremiti temelje za online rast čarter poslovanja

Razmišljajte kako postati što dostupniji potencijalnim klijentima, gostima i poslovnim partnerima? Željeli biste ponudili svoje usluge, a pri tome to učiniti uz minimalni trošak? Inbound marketing omogućava privući veću publiku nego što ste to mogli do sada.

Najveći izazov čarter društvima prilikom uvođenja EUR-a u RH
Najveći izazov čarter društvima prilikom uvođenja EUR-a u RH

RH s početkom 2023.g. uvodi euro kao zakonsko sredstvo plaćanja. Znate li kako primijeniti izmjenu na primljene predujmove za 2023.g. i u čemu je zapravo razlika pri preračunavanju iznosa?

Jesu li čarteri izuzetak kod optimizacije web stranice
Jesu li čarteri izuzetak kod optimizacije web stranice

SEO je često izuzet iz čarter poslovanja. No, dok jedni smatraju kako im optimizacija za tražilice ne treba, drugi je rade. I vrlo su uspješni u tome. Ako ste u nedoumici, saznajte što je SEO i što točno podrazumijeva.