Program pojedinačnog osiguranja kredita


Investicije se i dalje događaju unatoč kriznim vremenima, stoga HBOR do kraja godine provodi Program osiguranja kredita za likvidnost. Saznajte kome je ova vrsta kredita namijenjena te koje su njegove prednosti.

Novac postaje sve skuplji slijedom inflatornih kretanja. Kamatne stope na komercijalne kredite i dalje rastu, i navedeno bi trebao biti trend i tijekom iduća dva kvartala godine. 
 
Tržište s druge strane ne miruje, investicije se nastavljaju događati i u kriznim vremenima pa se iscrpljenjem kapitalnih rezervi pojavljuje potreba za obrtnim sredstvima. Tu pored poslovnih banaka na tržištu posebno značajnu ulogu imaju razvojne banke koje po povoljnijim uvjetima ili plasiraju sredstva ili omogućuju kreditna jamstva
 
Ako ste izvoznik – a većina domaćih poduzeća iz domene turizma je upravo to - na raspolaganju je Program pojedinačnog osiguranja kredita za likvidnost izvoznika. Riječ je o mjeri pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu, koji provodi Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) kao osiguratelj u ime i za račun Republike Hrvatske. 


Kome je namijenjen Program osiguranja kredita 

Namjena je omogućavanje novih kredita za likvidnost, odnosno njime se ne mogu refinancirati već postojeći krediti. Program osiguranja namijenjen je subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost bez obzira na veličinu i pravni oblik, i koji su registrirani u RH te koji zadovoljavaju uvjete iz produžetka. 
 
Krajnji korisnici ovog Programa osiguranja su izvoznici u Republici Hrvatskoj kojima je potrebna likvidnost za njihove aktivnosti i koji su suočeni s poteškoćama koje su izravan ili neizravan rezultat poremećaja u gospodarstvu uzrokovanih nakon ruske agresije na Ukrajinu.  

 

Tko mogu biti korisnici ovog Programa osiguranja 

U te poremećaje spadaju i oni uzrokovani sankcijama koje je uvela Europska unija ili njeni međunarodni partneri, kao i gospodarskim protumjerama koje je primjerice poduzela Rusija. 
 
Dakle, riječ je o poduzetnicima koji su se susreli s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom predmetnih poremećaja u gospodarstvu. Te poteškoće mogu biti otkazivanja narudžbi i ugovora, kašnjenja i/ili privremena zaustavljanja nabavki, proizvodnje ili isporuka, kašnjenja ili nemogućnosti naplate postojećih potraživanja od kupaca i sl. 
 
Prihvatljivi prijavitelji ne podliježu sankcijama EU i susreli su se s poteškoćama u poslovanju kao posljedicom poremećaja u gospodarstvu uzrokovanim ruskom agresijom na Ukrajinu. 
Izvoznicima se smatraju poduzetnici koji su u posljednjoj poslovnoj godini za koju su dostupna službena godišnja financijska izvješća ostvarili:  


a) najmanje 10% izvoznog prihoda u poslovnim prihodima ili  
b) više od 50% prihoda od noćenja u poslovnim prihodima, pri čemu je u toj godini udio ostvarenih noćenja nerezidenata Republike Hrvatske u ukupnom broju noćenja najmanje 30% ili 
c) koji su ostvarili najmanje 10% prihoda s jednim ili više izvoznika

 

Prednosti Programa pojedinačnog osiguranja kredita 


Prednosti Programa osiguranja su osiguranje do najviše 90% pokrića iznosa glavnice kredita za likvidnost izvoznika. Nadalje, kod visine pokrića niže od 90% osiguranjem može biti pokrivena i ugovorena kamata  - redovna, interkalarna i kamata u počeku. 
 
Iznos Kredita po jednom Korisniku kredita može iznositi najviše u visini:  

  1. 15% prosječnog ukupnog godišnjeg prihoda koji je Korisnik kredita ostvario tijekom zadnja tri zaključena računovodstvena razdoblja ili 
  2. 50% troškova energije tijekom 12 mjeseci prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev za kredit ili  
  3. potrebe Korisnika kredita za likvidnošću u sljedećih 6 mjeseci za velike poduzetnike, odnosno 12 mjeseci za mikro, male i srednje poduzetnike, koja se utvrđuje na temelju Izjave Korisnika kredita o potrebi za korištenjem većeg iznosa kredita u odnosu na kriterije pod točkama 1. i 2. Ta izjava treba sadržavati odgovarajuće obrazloženje zašto prethodna dva kriterija nisu primjerena, kao i obrazloženje značajnijih poteškoća s kojima se Korisnik kredita suočava uslijed aktualne krize.   

 

Kome je dostupan Program osiguranja 

Program osiguranja dostupan je svim kreditnim institucijama u Republici Hrvatskoj koje imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj (sjedište ili podružnicu) i koje posluju u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama, kao i za HBOR kao kreditora.  
 
Mehanizam kreditiranja je takav da zainteresirani klijenti podnose zahtjeve za kreditiranjem poslovnoj banci kreditoru koja potom podnosi HBOR-u kao osiguratelju pojedinačne Zahtjeve za osiguranje.  
 
I poslovne banke i HBOR su kao financijski posrednici dužni omogućiti izvoznicima povoljnije uvjete kreditiranja, koje se mogu ogledati: 

  • u obliku višeg volumena financiranja - odobrenjem veće izloženosti prema izvozniku,  
  • preuzimanja rizičnijih portfelja - odobrenjem kredita unatoč rizičnijem rejtingu izvoznika,  
  • nižih zahtjeva za drugim instrumentima osiguranja,  
  • nižih kamatnih stopa i drugo. 

 
Naknada i zaključni rok 

Za svaki kredit osiguran po Programu osiguranja se plaća naknada za obradu zahtjeva za osiguranje koja iznosi 0,10% na iznos osigurane glavnice kredita (bez kamate), najmanje 199,08 EUR, a najviše 1.990,84 EUR.  
 
Također se plaća i premija osiguranja. Godišnje premijske stope utvrđene su ovisno o veličini korisnika kredita i visini pokrića plasmana.  
 
Trošak premije se može sniziti jer je korisnicima kredita na raspolaganju mogućnost korištenja subvencija za premije osiguranja u skladu s Programom subvencioniranja premije osiguranja – mjera pomoći gospodarstvu RH nakon ruske agresije na Ukrajinu PSP-UKR-01/23. 
 
Program osiguranja će se provoditi do 31. 12. 2023. do kada moraju biti zaključeni svi ovakvi ugovori. 

  • Podijeli:

Ivica Žuro

Ivica Žuro

Ivica Žuro je konzultant u financijama, bankovnom poslovanju i upravljanju poduzećima. Vlasnik je MM Beneficium obrta za poslovno savjetovanje. Nakon duge karijere u bankarstvu gdje je uz ostalo bio dugogodišnji direktor za Srednju Dalmaciju u Splitskoj banci, odlučio je iskoristiti stečeno iskustvo u savjetovanju za financiranje i upravljanje. Uža specijalnost su mu financiranje poduzetništva te fizičkih osoba, kao i refinanciranje postojećih obveza povoljnijim kreditiranjem te organizacijska poboljšanja i uštede na troškovima poslovanja.

https://www.financiranje.net/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Panel 240+: Pomicanje granica sezonalnosti
Panel 240+: Pomicanje granica sezonalnosti

Ima li Hrvatska potencijala za razvoj cjelogodišnjeg nautičkog turizma i ako ima, je li to nešto što stvarno želimo? Saznajte što se o toj, ali i drugim temama razgovaralo na panelu Nautika 240+ tijekom ovogodišnjeg izdanja turističkog sajma Place2go u Zagrebu.

Kako nezadovoljne goste pretvoriti u sretne i oduševljene?
Kako nezadovoljne goste pretvoriti u sretne i oduševljene?

Jeste li vi i vaši zaposlenici spremni nositi se sa situacijama kada gost nije zadovoljan vašom uslugom? Za to čak postoje i edukacije. Trebate znati - moguće je profesionalno upravljati i sa primjedbama.

Zaštita na moru: Tečajevi sigurnosti i zaštite u plovidbi
Zaštita na moru: Tečajevi sigurnosti i zaštite u plovidbi

Tečajevi sigurnosti i zaštite u plovidbi su od osnovne važnosti za svakog nautičara, pomorca i skipera. No, što sve ti tečajevi sadržavaju i koje vještine ćete savladati? Što je sve potrebno kako bi se zapravo osigurala sigurnost u plovidbi i što na sve to kaže struka.

Kako (i zašto) zaštititi ime svoje tvrtke?
Kako (i zašto) zaštititi ime svoje tvrtke?

Zaštita imena tvrtke je praksa s kojom ne samo kako stječete standardu pravnu zaštitu, nego bi ste je trebali smatrati i izvrsnim marketinškim alatom. Saznajte koji je postupak zaštite žiga te zašto biste zapravo trebali zaštititi ime svoje tvrtke.