Štete i rizici u plovidbi i kako ih izbjeći


Krenuli ste u plovidbu i napravili ste sve moguće provjere i pripreme, vjerojatno prema svojoj već unaprijed pripremljenoj listi. Što je i mudro s vaše strane. Ali, nepredviđene su situacije uvijek moguće, bez obzira na to koliko spremni vi i vaša posada bili.

Vaša je posada upućena u sve moguće situacije koje se mogu dogoditi u plovidbi, kao i u sva pravila sigurnosti. Pred vama se prostire plavetnilo hrvatskog Jadrana i ljepota njegovih otoka, ali ste ipak kao iskusni skiper uvijek jednim okom budni, kako se kaže. Nastavno na naš prijašnji članak o tome na što sve trebate obratit pažnju prije plovidbe, donosimo vam koje se štete najčešće događaju u plovidbi i kako eventualno spriječiti njihovo nastajanje. 

Uobičajeni problemi motora i prijenosa

Problemi motora i pregrijavanje - kako spriječiti?

Spriječite pregrijavanje motora, tako da tijekom putovanja pazite na mjerač temperature i izlaz vode. U slučaju pregrijavanja, obavezno se zaustavite i provjerite motor. Uobičajeni uzrok problema većinom su neispravan impeler pumpe za vodu ili predmeti na ventilu za naplavljivanje. Naplavljeni predmet ćete riješiti tako da nakon zaustavljanja motora otvorite filter morske vode u prostoru motora i u njega nalijete vodu. Voda bi trebala brzo teći kroz ventil, a ako se to ne dogodi, nastalo je začepljenje.  

U slučaju oštećenja impelera, zaustavite motor, otvorite filter morske vode u prostoru motora te zatvorite ventil za naplavljivanje. Napunite spremnik vodom te pokrenite motor, voda bi trebala biti usisana nakon par sekundi, te na kraju otvorite ventil za naplavljivanje. Ako time problem nije riješen, biti će potrebno zamijeniti impeler. 

Pri plovidbi su često moguća oštećenja prijenosa i propelera zbog zaglavljene užadi, raznih konopa za privez, lanaca i sličnoga, osobito u marinama i pri sidrenju. Ako ste zahvatili uže, odmah zaronite i pokušajte ga ukloniti nožem, jer može doći oštećenja ako su propeler i osovine slomljene ili je brtva na zupčaniku oštećena. Budite jako oprezni, a imajte na umu i to kako u je Hrvatskoj zabranjeno ronjenje u blizini luke. 

Različiti pogoni, različiti rizici

Jedrenje s glavnim jedrom i upaljenim motorom za vrijeme jakog vjetra može trajno uništiti motor.

Postoji bitna razlika između pogona na jedra i pogona putem osovine s fiksnim ili sklopivim propelerom. Ako ste u plovidbi s jedrilicom sa fiksnim propelerima, tijekom plovidbe bi se osovina trebala rotirati, inače prijenos može biti blokiran. Jahte s krutim vratilom i propelerom s fiksnim nagibom, trebaju obrnuti stupanj za zaustavljanje osovine, a to i štiti ležajeve. Nastojte nikada ne prebacivati mjenjač i ručicu gasa pretjeranom silom te prilikom prelaska kretanja iz naprijed u natrag, uvijek napravite kratku stanku. Jahte s krutom osovinom i propelerom s fiksnim nagibom, prazan hod mogu ponovno postaviti za pokretanje motora samo kada se brod jedva pomiče, inače će biti prevelik pritisak na propeler.

Prilikom vožnje unatrag, oštrica kormila prima pritisak s "pogrešne strane", što otežava držanje za kormilo. Ako se otrgne iz ruke, može doći do skupih oštećenja kormila i autopilota te nastojte u toj situaciji čvrsto držati kormilo i voziti polako. Zadržite kormilo u sredini broda, upravljajte polako prema krmi, dok se plovilo ne pokrene te smanjite brzinu te nastavite s upravljanjem.

Jedrenje s glavnim jedrom i upaljenim motorom za vrijeme jakog vjetra može trajno uništiti motor. Ploviti sa skraćenim jedrima i upaljenim motorom prihvatljivo je samo u slučaju nužde i to jako kratko. Treba imati na umu kako se motor ne podmazuje dovoljno ako je nagib veći od 15% te kako je oštećenje motora zbog nedostatka ulja vrlo skupo i obično ne ulazi u osiguranje.

Sigurnost i rizici pri plovidbi na jedrilici

Pravilno korištenje užadi za vrijeme jedrenja.

Prilikom rukovanja sustavom za namatanje uvijek pazite na položaj poluge za zaključavanje. 

Položaj prilikom postavljanja jedara treba biti „free“ te uvijek vratite ručicu na „ratchet/zupčasti kotač“. Također, nakon skraćivanja jedra postavite ručicu na „ratchet“, inače će biti previše vučne sile na uže. Kada spuštate jedro, otvorite oba stopera užadi za odmatanje i namatanje. Uvijek povucite uže tako da se vjetar od jarbola okrene u smjeru kazaljke na satu prilikom uvlačenja inače se jedro savija unatrag i može se zaglaviti. Ako malo uže unutar stražnjeg poruba glavnog jedra nije opušteno prije uvlačenja glavnog jedra, može doći do zaglavljivanja i oštećenja jedra pri ponovnom postavljanju jedra. 

Kako bi se izbjeglo nenamjerno produžavanje, konopi krata, posebno konop za pritezanje krata i oglavni rogalj krata, trebaju biti čvrsto vezani, inače bi se rogalj krata mogao osloboditi s jačim naletom vjetra. Dobro je učvrstiti  rogalj krata za deblenjak s dodatnim konopom.

Nepravilno korištenje podigača jedra može dovesti do preopterećenja te puknuća prednjeg leta. Labavi podigač floka/genove može se omotati oko gornjeg dijela sustava za namatanje, dok se jedro odmotava ili umotava. Ako se podigač jedara omota oko prednjeg leta i savije ga, ono može puknuti, posebno ako se koriste vitla. To može rezultirati padom jarbola stoga u plovidbi često provjeravajte zategnutost podigača floka, u slučaju da se olabavio. Pripazite, jer drugi uzrok otpora dok se odmotava genova može biti savijen podigač spinakera. Uvijek upravljajte sustavom za namatanje oprezno i ne koristite vitla nasilno, dok umotavate genovu, neka škota bude napeta kako bi se izbjeglo petljanje. Pri jedrenju, povremeno provjerite zakrivljenost donjeg stražnjeg ruba genove. Umotana genova uvijek zahtijeva precizno trimanje, a što je veća površina jedara, to dalje mora biti točka vučenja prema krmi i obrnuto. Kod performansi prema vjetru, idealna točka vuče jedra je kada su donji rub i donji stražnji rub jednako napeti. Škota bi otprilike trebala biti na pola kuta roglja. Zbog posebnog rebrenog utora umotane genove s obzirom na običnu, donji stražnji rub često leprša u svim smjerovima. To se može riješiti tako da ne učvrstite traku donjeg stražnjeg ruba, što može djelovati kao kočnica, nego pomaknete točku vuče prema naprijed i napnete škote. Opcionalno trimanje štedi jedra i omogućuje da plovilo brže jedri.

Pravilno postavljanje jedara - genakera i spinakera.

Prije podizanja i spuštanja spinakera i genakera, sjetite se osloboditi podigač spinakera, držite ga dalje od prednjeg leta kako bi izbjegli njegovo zamatanje. Ako je podigač zamotan, može se prerezati kad se postavlja ili umotava genova. Genaker i spinaker su jedra za lagane vjetrove, te se ne savjetuje njihovo korištenje od strane neiskusne posade pri vjetru jačem od 10 čvorova.

Svake se godine u plovidbi dogode ozbiljne ozljede i skupe štete zbog slučajnog kruženja tj. nenamjerne pojalabande. Uvijek postavite uže protiv pojalabande kad se popušta škota glavnog jedra. Uže protiv pojalabande se uvijek pričvrsti na samom kraju deblenjaka, a ne na sredini. Uže treba biti pričvršćeno ispred, na srednjoj bitvici ili još bolje na pramčanoj bitvi, kako bi se optimizirao kut gaza.

Pripazite na prste kada škotu namatate oko vitla. Uvijek držite prste dalje od vitla kako bi izbjegli ozljede, koje mogu nastati ako drugi član posade počne popuštati ili kad se škota olabavi. Uvijek stavite 4 namotaja oko vitla kako bi pružili adekvatno trenje i to obvezno istaknite članovima vaše posade, jer su ozljede prstiju česte na brodu.

Ventili, grotla i tankovi – greške se događaju

Uvijek provjerite koji tank punite, onaj za vodu ili gorivo jer osiguranje može odbiti štetu koja je nastala zbog neispravnog punjenja.

Uvijek provjerite koji tank punite, onaj za vodu ili gorivo jer osiguranje može odbiti štetu koja je nastala zbog neispravnog punjenja. Ako i napunite krivi tank, nikako pokrećite motor, nego odmah od čarter kompanije zatražite daljnje upute. Greške se događaju, osobito zbog nepažnje, zato nastojte uputiti čitavu posadu u ispravno punjenje tankova. 

Držite ventile morske vode, osim za motore, i grotla zatvorenima tijekom plovidbe jer se tako izbjegava prodor vode u unutrašnjost plovila. Pripazite i na to kako nikada ne bi trebali stati na grotla, koje čak i mala težina može slomiti i tako mogu početi propuštati. Osim toga, mogu se saviti i slomiti kad se škota zaglavi u otvorenim grotlima. Rizično je ako je grotlo samo spušteno i položeno na polugu za zaključavanje, jak udarac može saviti ili čak slomiti poluge stoga ne ostavljajte grotla poluotvorenima.

Tijekom primopredaje plovila ne propustite se informirati o ispravnom funkcioniranju WC-a, osobito jer na moru njihova začepljenost čest problem. Ova se situacija može testirati mlijekom, osim ako nije ugrađen tank za fekalne vode. Izlijte nešto mlijeka u WC i ispumpajte, a pogledom preko palube možete uočiti jesu li ispravno ispražnjeni. Ako plovilo ima tank za fekalne vode, budite upućeni u njegov rad i funkcije. Otvorite ventil morske vode prije svake upotrebe i nakon toga ga zatvorite, a prije svake upotrebe ispumpajte cijev. Nakon korištenja WC-a, ispumpajte barem 15 do 20 puta kako bi bili sigurni da nema ostataka u pumpi ili ventilima, a u brodski WC apsolutno nikada ne bacajte papir ili čvrste predmete. 

Budite oprezni, jako oprezni

Oprezno rukujte pomoćnim čamcem te ga nikada ne vucite jer biste mogli oštetiti njegove nosače i užad.

Oprezno rukujte pomoćnim čamcem te ga nikada ne vucite jer biste mogli oštetiti njegove nosače i užad. Štetu na pomoćnom čamcu ili čak njegov gubitak u plovidbi, osiguranje može gledati kao grubi nemar. Čak i pri malim brzinama, nikada ne vucite pomoćni čamac s vanbrodskim motorom pričvršćenim za njega. Osobito ga nikada ne vucite po stijenama ili šljunčanim plažama te ga ne ostavljate na obali, posebno noću, zbog mogućnosti krađe. Ako vam se propeler vanbrodskog motora nasuče, sigurnosni klip u osovini propelera može se slomiti, ali to je moguće popraviti na licu mjesta, ako imate zamjenu u kutiji s alatom. 

Mnogo je tona mase u pokretu dok je jahta u plovidbi, pa imajte na umu kako se vaše kosti ruku i nogu tome ne mogu suprotstaviti. Guranje trupa broda rukama ili nogama je vrlo opasno te ga treba strogo izbjegavati. Nikada nemojte gurati ogradu ili stupove, jer će se oni saviti i slomiti, a bokobrane koristite samo ako želite držati jahtu podalje od drugih brodova ili pristaništa.

 

  • Podijeli:

Marijan Dželalija

Marijan Dželalija

Marijanova povezanost sa brodovima kreće još od školskih dana kao zaljubljenika u jedrenje a kasnije i trenera u jedriličarskom klubu. Po završetku školovanja te stjecanja diplome Magistra Kineziologije na Sveučilištu u Zagrebu, kreće njegova avantura u Yacht-Pool-u u kojem upoznaje vrlo zanimljiv i izazovan svijet pomorskih osiguranja. Sa već više od 10 godina iskustva učenje novih znanja i vještina ne staje, a to je, ističe Marijan, i najbolji dio njegovog posla. 2016. godine upisuje te sredinom 2017. završava Postdiplomski studij u Londonu iz područja maritimnih osiguranja na Lloydovoj akademiji i World Maritime University. Njegova konstantna želja za učenjem, unapređenjem proizvoda i usluge prema klijentima u potpunosti se uklapaju u politiku Yacht-Pool-a International.

https://www.linkedin.com/in/marijan-d%C5%BEelalija-796071112/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

IQNautics – transformacija nautičke industrije i poslovanja
IQNautics – transformacija nautičke industrije i poslovanja

Možete li zamisliti svoj život ili posao bez pomoći digitalnih alata? Naravno da ne možete, jer su digitalni alati postali neizostavni, ali i jer poboljšavaju i olakšavaju našu svakodnevicu. Predstavljamo vam IQNautics, digitalni alat koji će promijeniti vaš život i potpuno preokrenuti operacije vaše čarter tvrtke.

Kako postati prepoznatljiv brand čartera i privući vjerne goste
Kako postati prepoznatljiv brand čartera i privući vjerne goste

Blagoslov i prokletstvo čartera je atraktivna ponuda iz kojeg proizlazi lažan osjećaj sigurnosti - da će gosti doći sami od sebe te da nema potrebe dodatno ulagati u marketing. Branding je pak, osnova za čarter usluge.

Metode za smanjenje poreza na dobit bez utjecaja na zaradu
Metode za smanjenje poreza na dobit bez utjecaja na zaradu

Svi poduzetnici žele optimizirati svoje poslovanje i smanjiti troškove, no jedan od najvećih izazova je kako smanjiti osnovicu poreza na dobit, a pri tome ne ugroziti zaradu. Ivica Žuro u novom članku otkriva dozvoljene metode koje će vam pomoći da učinkovito smanjite porezne obveze i povećate profitabilnost vašeg poslovanja. Bez obzira jeste li mali, srednji pa čak i veliki poduzetnik, saznajte koje su to, lako primjenjive, strategije.

Leadership: Top 5 vještina koje stvaraju najbolje vođe
Leadership: Top 5 vještina koje stvaraju najbolje vođe

Smjer u kojem će tvrtka, organizacija ili zaposlenici ići, ovisi o tom jednom pojedincu - vođi tima i njegovu umijeću leadershipa. Uspjeh tvrtke uvelike ovisi o kvalitetama i vještinama tog pojedinca te hoće li moći opravdati odgovornost i povjerenje. No, koje vještine trebaju imati oni najbolji?