Autorskopravni aspekt digitalnog marketinga čarter tvrtki


Autorska prava i korištenje autorskih djela predstavljaju sve veći izazov u kreiranju strategije digitalnog marketinga. Fotografija kao autorsko djelo je postala važan segment digitalnog marketinga jer daje vizualni identitet poslovanju tvrtki.

U želji za privlačenjem klijenata putem digitalnog marketinga ispod radara prolazi zakonska regulativa.

O značenju fotografije u digitalnom poslovanju i o zakonskoj regulativi bit će riječi u nastavku teksta.

Domagoj Sever fotografija

Autor: Domagoj Sever

Fotografija kao dio strategije digitalnog marketinga

Digitalizacija je dovela do bržeg i lakšeg djeljenja fotografije kao autorskog djela.

Razlozi uporabe fotografije su sljedeći: fotografija privlači pažnju, prva se uočava, a vizualne informacije se lakše pamti, pospješuje neverbalnu komunikaciju i razumijevanje proizvoda/usluge, brz i lak prijenos informacija, povećava uključenost korisnika, dijeljenje sadržaja putem društvenih mreža, manipulacija ljudima/potencijalnim kupcima, utjecaj na emocije, korištenje apela, mogućnost manipulacije fotografijom kako bi zadovoljili promatrača, kvalitetne, profesionalne fotografije stvaraju bolji dojam o poduzeću i povećavaju prodaju, mogućnost brendiranja uz pomoć fotografije, promovira brand

Klijenti čarter tvrtki tako prvi dojam o poslovanju tvrtke stječu kroz fotografiju plovila.

Izreka „slika govori više od 1000 riječi“ dovoljno govori o važnosti fotografije u digitalnom marketingu. Dobra fotografija pruža informacije o proizvodu/usluzi, o ponuđaču proizvoda/usluge, te na taj način privlači klijenta.

Zato je potrebno definirati poslovnu strategiju. Marketing područje se sastoji od mnoštva različitih poslovnih aktivnosti koje u kombinaciji dovode do uspješno realiziranih ciljeva.

Kako povećati prihode uz dobru poslovnu strategiju saznajte u prvom iz serije članaka Andreje Fazlić.

Pravni okvir

Fotografija kao autorsko djelo uređeno je Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

Autor djela je fizička osoba koja je autorsko djelo stvorila.

Autorsko djelo (u koje spada i fotografija) je originalna intelektualna tvorevina iz književnog, znanstvenog ili umjetničkog područja koja ima individualni karakter, bez obzira na način i oblik izražavanja, vrstu, vrijednost ili namjenu.

Autorsko pravo sadržava moralna i imovinska prava autora. Autorskim pravom štite se osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom (u daljnjem tekstu: moralna prava autora) te imovinski interesi autora u pogledu njegova autorskog djela (u daljnjem tekstu: imovinska prava autora). Za svako korištenje autorskog djela autoru pripada naknada, ako ovim Zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno. Naknada se određuje kao cijena korištenja u privatnopravnom odnosu.

Moralna prava autora su pravo prve objave (autor ima pravo odrediti hoće li, kada, gdje, kako i pod kojim uvjetima njegovo autorsko djelo biti prvi put objavljen), pravo na priznanje autorstva (autor ima pravo biti priznat i označen kao autor djela), pravo na poštovanje autorskog djela (autor ima pravo usprotiviti se deformiranju, sakaćenju i sličnom naruženju svojeg autorskog djela te se ima pravo usprotiviti uništenju izvornika ili posljednjeg primjerka svojeg autorskog djela), pravo na poštovanje časti i ugleda autora (autor ima pravo usprotiviti se korištenju autorskog djela na način kojim se povrjeđuju njegova čast ili ugleda) i pravo opoziva (autor ima pravo opozvati osnovano pravo iskorištavanja njegova autorskog djela, uz popravljanje štete nositelju toga prava, ako bi se korištenjem djela povrijedila njegova čast ili ugled).

Imovinska prava autora podrazumjevaju da autor ima isključivo pravo sa svojim autorskim djelom i koristima od njega činiti što ga je volja te svakoga drugog iz toga isključiti. Imovinska prava obuhvaćaju pravo umnožavanja, pravo distribuiranja (pravo stavljanja u promet), pravo priopćavanja autorskog djela javnosti, pravo prerade.

Moralna prava autora fotografije

Nositelj autorskog ili srodnog prava čije pravo je protupravno povrijeđeno ima pravo na zaštitu tog prava. Pravo na zaštitu ovlašćuje nositelja prava da od osobe koja je njegovo pravo povrijedila, ili njezina sveopćeg sljednika, zahtijeva prestanak radnje koja to pravo vrijeđa i propuštanje takvih ili sličnih radnji ubuduće (u daljnjem tekstu: prestanak uznemiravanja), popravljanje nanesene štete (u daljnjem tekstu: naknada štete), plaćanje naknade za neovlašteno korištenje, plaćanje zakonom određenog penala, vraćanje ili naknađivanje svih koristi koje je bez osnove stekla od povrijeđenog prava (u daljnjem tekstu: povrat stečenog bez osnove), utvrđenje učinjene povrede, kao i objavu pravomoćne presude kojom je sud, makar i djelomično, udovoljio zahtjevu usmjerenom na zaštitu prava.

Kako to izgleda u praksi

Kako je tema ovog članka fotografija kao dio strategije poslovanja potrebno je zaviriti iza kulise te objasniti zašto korištenje fotografije kao autorskog djela podliježe plaćanju naknade od strane korisnika.

Naime, autori fotografija kod nastanka fotografija ulažu znatna materijalna sredstva te rad, a koji parametri utječu na formiranje cijene fotografije.

Također, potrebno je uzeti u obzir razliku u cijeni fotografije za osobnu upotrebu i one za komercijalnu upotrebu (slučaj čarter tvrtki).

Budući da je tema članka uloga fotografije u kreiranju poslovne strategije osvrnut ćemo se na fotografiju za komercijalnu upotrebu. Fotografija za komercijalnu upotrebu služi za predstavljanje i promociju poslovnih aktivnosti korporacije, tvrtke, obrta ili pojedinca. Vizualna prezentacija i fotografije utječu na donošenje odluke o poslovnoj suradnji.

S obzirom da utječu na realizaciju poslovne suradnje poželjno je da su fotografije profesionalno napravljene. Uzevši u obzir da fotografija za komercijalnu upotrebu ima zahtjevan zadatak pred sobom, fotograf mora posjedovati potrebna znanja za fotografiranje, znanje obrade fotografija i opremu koja je nerijetko skupa, što utječe na konačnu cijenu usluge.

Zato je kod razvoja poslovanja putem digitalnog marketinga poželjno razmotriti uspješnu strategiju marketinških stručnjaka.

Perspektiva

Autor: Domagoj Sever

Autor: Domagoj Sever

Propisi doprinose uređenju digitalnog tržišta, te ne predstavljaju restrikcije već kvalitetan okvir za daljnji razvoj internet poslovanja.

Pravna strategija je dio strategije digitalnog marketinga. Uzimanjem u obzir autorskopravnog aspekta digitalnog marketinga osigurava se pravno sigurno poslovanje.

 

  • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Boot Düsseldorf 2023 – fokus na održivost, digitalizaciju i inovacije
Boot Düsseldorf 2023 – fokus na održivost, digitalizaciju i inovacije

Saznajte što ove godine bilo zanimljivo, ali i novo na sajmu boot Düsseldorf. Donosimo što je predstavio te na što se sve stavio poseban naglasak.

Promjene u poslovanju čarter društava s uvođenjem EUR-a u RH
Promjene u poslovanju čarter društava s uvođenjem EUR-a u RH

Uvođenje EUR-a od 01. siječnja 2023., donosi značajne izmjene u svakodnevici čarter društava. Koje su glavne razlike u odnosu na prošlu godinu te do kada je obavezno dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na računu?

S kojim se izazovima suočava B2C prodaja?
S kojim se izazovima suočava B2C prodaja?

Izazovi s kojima se susreće B2C prodaja su brojni, no oni glavni - zadržavanje i privlačenje klijenta su ključni za održavanje poslovanja i njegov rast. Ali, kako zapravo poboljšati prodaju i što je ključ uspjeha?

Pomorska učilišta - budućnost pomorstva, turizma i čartera
Pomorska učilišta - budućnost pomorstva, turizma i čartera

Hrvatska kao zemlja poznata po nautici i broju pomoraca, sa najvećom čarter flotom na Mediteranu je također i među vodećim zemljama u svijetu u školovanju pomorskog kadra. A pomorci i nautičari znaju kome se obratiti kada je u pitanju njihova karijera.