Nesreće na moru: razumijevanje pravnih posljedica


Nesreće na moru, nažalost, nisu rijetkost, a prema najnovijim izvješćima, broj nesreća na moru posljednjih godina postupno raste. Kada se dogodi nesreća na moru, pravni okvir koji regulira takve situacije može biti složen i različit ovisno o jurisdikciji.

Nesreće na moru su događaji koji mogu imati ozbiljne posljedice po živote ljudi, okoliš i imovinu. Kada se takve nesreće dogode, važno je razumjeti pravne posljedice koje proizlaze iz njih kako bi se osigurala odgovornost za štetu i pravda za sve uključene strane.  
 
U ovom članku istražit ćemo neke ključne aspekte pravnih posljedica nesreća na moru. 

Međunarodnopravni okvir 

Nesreće na moru često prelaze granice pojedinih država, stoga je međunarodni pravni okvir od vitalne važnosti. Međunarodna pravila i konvencije pružaju smjernice i propise koji reguliraju odgovornost i nadoknadu štete nastale nesrećom na moru. 
 
Neki od ključnih međunarodnopravnih akata koji se odnose na nesreće na moru su: 

 • Konvencija o međunarodnoj trgovini opasnim teretima na moru (IMDG konvencija) - ova konvencija, koju je usvojila Međunarodna pomorska organizacija (IMO), regulira prijevoz opasnih tereta na moru. Ona sadrži propise o označavanju, pakiranju, utovaru i prijevozu opasnih tvari kako bi se osigurala sigurnost plovidbe i sprječavanje nesreća. 
 • Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS – Int.conv. for the safety at sea) - najvažnija međunarodna konvencija iz područja sigurnosti plovidbe je Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru. Povod za donošenje ovakve Konvencije bila je pomorska havarija "Titanika“ 1912.godine.  
 • Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG – Int. reg. for preventing collision at sea) - skup pravila kojima se regulira pomorski promet, primjenjuju se na sve brodove, bez izuzetaka. Pokriva velik broj situacija o kojima treba voditi računa. 
 • Međunarodna konvencija o teretnim linijama (LL – Int. conv. on load lines). 
 • Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TONNAGE – Int. conv. on tonnage measurement of ships). 
 • Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja, stjecanja ovlaštenja i držanja straže (STCW – Int. Conv. on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers). 
 • Konvencija o sprječavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL) - usvojena od strane IMO-a, ima za cilj sprečavanje onečišćenja mora izazvanog operacijama brodova. MARPOL uključuje propise o ispuštanju otpada, ulja, kemikalija i otpadnih voda te propise o sprječavanju onečišćenja morskog okoliša. 
 • Konvencija o civilnoj odgovornosti za štetu nastalu izazivanjem onečišćenja tankerima (CLC konvencija) - propisuje sustav odgovornosti i naknade za štetu uzrokovanu onečišćenjem iz tankera. Ona osigurava da vlasnici tankera snose odgovornost za štetu i obvezuje ih na osiguranje financijske odgovornosti. 
 • Međunarodna konvencija o potrazi i spašavanju na moru (SAR konvencija) - također usvojena od strane IMO-a, utvrđuje međunarodne standarde za organizaciju i provedbu operacija potrage i spašavanja na moru. Cilj je osigurati učinkovite postupke u slučaju nesreća i spasiti živote pomoraca i putnika u opasnosti. 
 • Konvencija o intervenciji na moru u slučaju onečišćenja naftom (OPRC konvencija) - regulira međunarodnu suradnju i postupanje u slučaju onečišćenja mora naftom.  
   

Reguliranje nesreća na moru, odgovornosti brodara, uloga osiguranja i pravne podrške 

Pomorsko pravo je specijalizirana grana prava koja se bavi nesrećama na moru i povezanim pravnim pitanjima. Ono uključuje pravila koja reguliraju pomorsku sigurnost, odgovornost brodara, naknadu štete, osiguranje i druge aspekte koji se odnose na pomorske nesreće.  
 
Brodari imaju određene pravne obveze i odgovornosti prema putnicima, posadi i teretu. U slučaju nesreće na moru, brodari mogu biti odgovorni za štetu koja je nastala kao rezultat njihove nepažnje, lošeg održavanja broda ili kršenja propisa. Odgovornost brodara može biti civilna ili čak i kaznena, ovisno o okolnostima nesreće. 
 
Osiguranje je ključni aspekt pravnih posljedica nesreća na moru. Brodari su obvezni imati odgovarajuće osiguranje kako bi pokrili potencijalnu štetu koja može nastati u slučaju nesreće. Osiguravajuće tvrtke igraju važnu ulogu u isplati odštete i nadoknadi za oštećene strane.  
 
Pomorski odvjetnici su stručnjaci u ovoj oblasti i igraju važnu ulogu u postupcima koji se pokreću nakon nesreće na moru. 

Ključno razumijevanje pravnih posljedica nesreća na moru – sigurnija plovidba 

Nesreće na moru, uključujući brodolome, sudare plovila i ozljede putnika, nažalost, nisu rijetkost. Prema najnovijim izvješćima, broj nesreća na moru u posljednjim godinama postupno raste. Razumijevanje tih statistika pomaže nam shvatiti važnost adekvatnih pravnih mjera zaštite. 
 
U razdoblju od 01.01.2022. god. pa do 31.12.2022. god. na području odgovornosti MRCC Rijeka i ostalih 8 MRSC-a (Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik), zbog raznih pomorskih nesreća i nezgoda poduzeto je ukupno 550 intervencija traganja i spašavanja na moru i to po kategorijama u tabličnom prikazu
 
S obzirom da čarter flota u Hrvatskoj pokriva oko 40 % svjetske čarter flote jasno je da je i vjerojatnost nastanka nesreća visoka. 
 
Kada se dogodi nesreća na moru, pravni okvir koji regulira takve situacije može biti složen i različit ovisno o jurisdikciji. Razumijevanje prava i obveza ključno je za zaštitu interesa i minimiziranje potencijalnih pravnih rizika. 
 
Nesreće na moru često rezultiraju fizičkim ozljedama, gubitkom imovine ili drugim oblicima štete. Osiguranje igra ključnu ulogu u ovim situacijama. Razumijevanje uvjeta i pokrića osiguranja pomaže nam pripremiti se za potencijalne nesreće i njihove financijske posljedice. 
 
Kada se nesreća na moru dogodi, pravilan postupak u hitnim situacijama može biti presudan za spašavanje života i minimiziranje štete. Poznavanje sigurnosnih protokola i zakonskih procedura pomaže nam djelovati brzo i učinkovito. 
 
Kada se suočite s nesrećom na moru, bitno je imati pravnu podršku stručnjaka koji su upućeni u pomorsko pravo. Stručni pravnici mogu vam pomoći razumjeti prava, pružiti savjete o postupanju i zastupati oštećene u pravnim postupcima. 
 
Uzmemo li u obzir složenost i izazove koje pomorska industrija nosi, razumijevanje pravnih posljedica nesreća na moru postaje neizostavno. 
 
Razumijevanje pravnih posljedica nesreća na moru ključno je za sve dionike u pomorskoj industriji. Za brodare, to znači pridržavanje pravnih propisa i standarda sigurnosti kako bi se minimizirao rizik od nesreća i smanjila odgovornost. Za oštećene strane, to znači pravovremeno prepoznavanje svojih prava i pravilno postupanje kako bi se osigurala pravedna naknada za pretrpljene štete. 


Kada dođe do nesreće na moru treba poduzeti određene korake kako bi se osigurala sigurnost posade, putnika i broda te minimizirale štete. Evo nekoliko važnih koraka koje treba poduzeti u takvim situacijama: 
 
Potrebno je brzo procijeniti ozbiljnost nesreće i razumjeti vrstu problema s kojim se suočavate. To može uključivati sudar, požar, poplavu, kvar na stroju ili neku drugu hitnu situaciju. 
 
Treba informirati posadu o nesreći i izdati jasne naredbe kako bi se održala sigurnost i kontrola nad situacijom. To može uključivati postavljanje hitnih izlaza, aktiviranje sigurnosnih mjera i pružanje potrebne opreme za spašavanje. 
 
Odmah obavijestiti nadležne pomorske vlasti o nesreći. To može uključivati kontaktiranje obalne straže, luke ili drugih relevantnih institucija. Pružanje točnih i cjelovitih informacija pomaže u organiziranju potrebne pomoći i spašavanja. 

Ako je potrebno treba poduzeti mjere za spašavanje svih osoba na brodu. To može uključivati aktiviranje spasilačkih čamaca, pružanje sigurnosnih prsluka i osiguravanje da svi putnici i posada imaju pristup sigurnim izlazima. 
 
Potrebno je prikupiti sve relevantne informacije i dokumentirati nesreću. To može uključivati fotografiranje oštećenja, bilješke o vremenskim uvjetima, iskaze svjedoka i sve druge relevantne podatke. Ovi dokumenti mogu biti korisni prilikom podnošenja zahtjeva za osiguranje ili istraživanja uzroka nesreće. 
 
 
Jedan od koraka je i komunikacija s osiguravajućim društvom, a radi ostvarenja financijske zaštite osiguranika.  
 
Sudska praksa u pogledu pomorskih nesreća je bogata. 
 
Budimo svjesni pravnih posljedica nesreća na moru i primijenimo najbolje prakse kako bismo osigurali sigurnost. 
 

 • Podijeli:

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić

Katarina Ćosić vodi vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu. Zastupa domaće i strane klijente u području pomorskog i općeprometnog prava, trgovačkog prava i pravo društava, prava intelektualnog vlasništva, zemljišnoknjižnog prava, prava medija, odštetnog prava, sportskog prava, IT-a.

https://www.linkedin.com/in/katarina-%C4%87osi%C4%87-95731361/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

Croatia Charter Expo 2023 - nezaobilazan događaj za čarter zajednicu
Croatia Charter Expo 2023 - nezaobilazan događaj za čarter zajednicu

Zašto je Biograd Boat Show toliko poseban? Ovo je najveći nautički sajam Srednje Europe, na kojem se svake godine premijerno predstavljaju mnogi modeli jahti i brodica, te okuplja veliki broj najrelevantnijih dobavljače nautičke opreme. Usprkos izazovima ovaj sajam nautike ne samo kako je opstao, već iz godine u godinu bilježi rekorde u broju izlagača i posjetitelja. Ove godine Biograd Boat Show slavi svoj 25. rođendan. Yacht Charter B2B - Croatia Charter Expo će i ove godine biti glavno mjesto za povezivanje fleet operatera, yacht charter agenata i dobavljača. 

Kako zatvoriti čarter tvrtku (i ostati u plusu)
Kako zatvoriti čarter tvrtku (i ostati u plusu)

Što je zapravo nautička čarter tvrtka? Viđenje “na van” je uvijek kako je čarter nedostižni luksuz za mnoge. Ali stvarnost je kako se svatko bori sa svojim vlastitim problemima. U slučaju ako problemi dođu “do grla”, imamo nekoliko savjeta za vas.

Uloga pomorskog prava u održivim praksama u čarteru
Uloga pomorskog prava u održivim praksama u čarteru

Znate li kako pravila i zakoni utječu na čarter i pomorsku industriju? Katarina Ćosić nam donosi sve o tome koju ulogu pomorsko pravo ima u oblikovanju održivih praksi. Od međunarodnih sporazuma do ugovora između vlasnika broda i čartera, saznajte kako pravo pomaže u očuvanju morskih ekosustava i promicanju održivosti.

Prednosti responzivnog web dizajna za vaš čarter
Prednosti responzivnog web dizajna za vaš čarter

U digitalnom svijetu, responzivna web stranica je obavezna za svaku čarter tvrtku. Osigurava besprijekorno korisničko iskustvo na svim uređajima, povećavajući mobilni i organski promet. To dovodi do viših stopa konverzije, jer korisnici mogu lako istražiti ponudu plovila i njihove cijene. Imate li responzivan web ili ste i dalje ostali na "starom"?