Adria LibarPomorsko učilište


Profil tvrtke

Koje osposobljenosti skiper, zapovjednik i posada broda ili jahte mora posjedovati prema zakonskim obavezama ako se koristi za privatne ili komercijalne potrebe? Koja znanja i vještine čine posadu profesionalnom i konkurentnom na domaćem i inozemnom tržištu? Značajnu ulogu u provođenju pomorske i nautičke edukacije zauzima Pomorsko učilište Adria Libar.

Odgovori na pitanja nude se kroz edukaciju posade bilo da se radi o rekreativnom ili profesionalnom interesu, a neophodna je za sigurnu i stručnu plovidbu.  

Otvorenost prema edukaciji imperativ je uspješnog poslovanja među charter tvrtkama.  Model edukacije posade broda ili jahte gdje se uvježbava vrhunska usluga na svim razinama a moguće situacije sceniraju uz praktične vježbe iskusnih edukatora ili modernih simulatora primjer je edukacije koja ističe Adria Libar.

Zašto koristiti usluge Adria Libar

Kao logičan iskorak suradnje sa charterima i profesionalnom posadom učilište je pod brendom Yacht Training Adria Libar kreiralo i in-house obuku posade.  Obuka se prilagođava radnom okruženju na brodovima i jahtama i zahtjevima menagementa kroz uloge, odgovornosti i opise poslova pojedinaca (kapetan, stjuardesa, mornar) i tima.

Ciljanom edukacijom postiže se:

  • potpuni efekt treninga i
  • potiče timski rad među članovima posade.

Pravilna i pozitivna komunikacija te potpora među timom preduvjet je uspješnog poslovanja i sigurne plovidbe.

Ponudu nautičkih tečajeva pregledajte na ovoj poveznici.  

Crew education on luxury yacht Adria Libar.mp4

Upoznajte svog novog partnera


  • Podijeli: