Metode za smanjenje poreza na dobit bez utjecaja na zaradu


Svi poduzetnici žele optimizirati svoje poslovanje i smanjiti troškove, no jedan od najvećih izazova je kako smanjiti osnovicu poreza na dobit, a pri tome ne ugroziti zaradu. Ivica Žuro u novom članku otkriva dozvoljene metode koje će vam pomoći da učinkovito smanjite porezne obveze i povećate profitabilnost vašeg poslovanja. Bez obzira jeste li mali, srednji pa čak i veliki poduzetnik, saznajte koje su to, lako primjenjive, strategije.

Kako smanjiti osnovicu poreza na dobit, a da ne pati zarada? 

Pitanje je to koje se krene kod jednog dijela poduzetnika postavljati početkom zadnjeg kvartala godine, a kod većine nakon 15.11 odnosno što bi se reklo u 5 do 12. 
 
Ako radite u turizmu i niste se ovime pretjerano bavili u pripremi sezone dok prihodi nisu krenuli pristizati, vrijeme je da uvedete nove prakse i ove godine opet ne dođete u situaciju da platite više poreza ako ne morate. 
 
Vlastite pogreške su dobra škola ako se ne ponavljaju.  
 
A prvi znak inteligentnog ponašanja je da ne ponavljate iste postupke, a očekujete drugačije ishode. 
 
Stoga je razmišljanje o optimizaciji porezne obveze već u kasno proljeće itekako dobrodošao znak poslovne inteligencije, budući postoji mnoštvo zakonom dozvoljenih metoda koje u konačnici dovode do nižeg iznosa plaćenog poreza na dobit. 
 
Nautički čarter je vrsta turističke aktivnosti koja generira visoke prihode pa je poznavanje metoda i propisa koje to omogućuju pogotovo značajan. 
 
Stoga ćemo u ovom izdanju navesti situacije koje mogu utjecati na Vaš rezultat na kraju godine i u pravilu se sreću kod malih poduzetnika mada naravno nitko ne brani srednjim i velikim da ih koriste. 
  
Uz važnu napomenu – korištenje svake pojedine metode treba biti ekonomski opravdano, a ne proizvoljno! 
 
Krenimo na posao.  


Neoporezive isplate

Pisali smo početkom godine o novostima u poreznim olakšicama i nećemo se ponavljati niti ići pretjerano u detalje.  
 
No to je poprilično dobra polazna točka kako smanjiti troškove poreza i doprinosa pri isplatama zaposlenicima jer samo na 3 kategorije nagrade za radne rezultate, troškove prehrane i prigodne nagrade možete neoporezivo isplatiti 3.020 eura. 

 

Najam vlastite opreme i prostora

Ako vlasnik poduzeća posjeduje prostor ili opremu kojom se može obavljati djelatnost za koju je ono prijavljeno, sasvim je legalno i opravdano da vlasnik iznajmi prostor ili opremu svojoj pravnoj osobi.  
 
Na ovaj način možete povećati trošak poduzeća i smanjiti porez na dobit, a pri tom sebi isplatiti sredstva za korištenje prostora i/ili opreme uz plaćanje porezne stope predviđene u pojedinim slučajevima.  
 
Za vlasnika je ovo i dalje dobra opcija jer i kada plati porez na dohodak od imovine, još uvijek mu se to itekako isplati. 

Korištenje ubrzanih amortizacijskih stopa

Nabavljena materijalna i nematerijalna dugotrajna imovina koja u nabavi ima pojedinačnu vrijednost višu od 665 eura pojedinačno podliježu obračunu amortizacije.  
Zakon o porezu na dobit propisuje maksimalne godišnje stope amortizacije za pojedine grupe imovine. 
 
Catch je što isti Zakon propisuje kako se te stope mogu udvostručiti odnosno može se primijeniti ubrzana amortizacija imovine. Troškovi amortizacije se time povećavaju što u konačnici znači da ćete platiti manje poreza na dobit. 
 
Ono što je važno jest da imovina koja se ubrzano amortizira mora i stvarno biti intenzivnije korištena nego u ranijim razdobljima.  
 
Logično, veće raubanje = kraći vijek trajanja. 
 

Ulaganje u edukaciju zaposlenika

Ovakvi troškovi su u naravi porezno priznati rashod porezna olakšica, iako su u biti investicija za budućnost.  
 
Riječ je o win win situaciji.  
 
Pored toga što u pojedinim slučajevima mogu umanjiti poreznu osnovicu i do 80% opravdanih troškova nastalih u svrhu obrazovanja zaposlenika, time dobivate veću produktivnost koja u pravilu dovodi do veće profitabilnosti. 
 
Porezno opravdani troškovi obrazovanja su: školarina, seminari, tečajevi, kongresi, specijalizacije, troškovi predavača i instruktora, troškovi literature te čak i troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza osoba koje se educiraju. 
 
Visina porezne olakšice propisana je Zakonom o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu te ovisi o vrsti obrazovanja, veličini poduzetnika i o geografskom položaju unutar Lijepe Naše. 


 

Pasivna vremenska razgraničenja  

Korištenje pasivnih vremenskih razgraničenja može poduzetniku uštedjeti značajne iznose poreza na dobit jer se imaju za cilj vremenski ispravno evidentiranje prihoda i rashoda. 
 
Odnose se na odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja i bave se poslovnim transakcijama koje započnu u jednoj godini, a završavaju u drugoj ili dalje. 
 
Tipičan primjer rashoda je odgođeno plaćanje troškova za koje nisu stigli računi do kraja godine na koju se odnose – struja, voda, najam i slično. Ako se isti ne evidentiraju u razdoblju na koje se odnose, troškovi vaše firme će biti podcijenjeni, rezultat precijenjen te ćete platiti više poreza na dobit. 
 
Prihodi budućeg razdoblja su unaprijed fakturirani prihodi koji će zapravo nastati u budućnosti.  
 
Takav slučaj je recimo usluga consultinga koja će trajati od početka IX mjeseca tekuće godine do kraja IV mjeseca iduće godine i za koje je naplaćen odnosno obračunati iznos od 24.000 eura neto.  
 
Kako ne bi ugrozili svoju financijsku poziciju, tu bi bilo ispravno priznati kao prihod samo ono što se odnosi na tekuću godinu odnosno 16.000,00 eura neto. Ostatak predstavlja prihod budućeg razdoblja. 

Vrijednosno usklađenje i otpisi potraživanja od kupaca

Ima nas svakakvih, a najviše različitih – stara je narodna. 
 
Tako i u poslu, bez obzira što je plaćanje obveza iz poslovnog odnosa zakonska obveza, zna se dogoditi da je pojave potraživanja od kupaca za koja je poprilično izvjesno da ih neće moći naplatiti.  
Tada se pristupa zakonski obveznom vrijednosnom usklađenje nenaplativih potraživanja od kupaca koje direktno utječe na plaćanje manje poreza na dobit time što postaju rashod razdoblja. 


 
Važno je voditi računa koji uvjeti pritom trebaju biti ispoštovani kako bi rashodi od vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca bili porezno priznati u godini u kojoj se evidentiraju.

To su redom:  

  • potraživanja su u poslovnim knjigama evidentirana kao prihod,
  • nije nastupila zastara za iste, 
  • prošlo je više od 60 dana od dospijeća potraživanja pa do kraja poreznog razdoblja, 
  • potraživanja nisu naplaćena do 15-og dana prije dana podnošenja prijave poreza na dobit.


Također ukoliko do trenutka nastupa zastare za nenaplaćeno potraživanje nisu poduzete sve radnje za osiguranje naplate duga - tužba, ovrha, prijava u stečajnu masu -morati će za iznos prethodno priznatog rashoda od vrijednosnog usklađenja potraživanja uvećati osnovicu za oporezivanje porezom na dobit. 
 
Zakon poznaje i iznimke pa se neka potraživanja mogu porezno priznato otpisati čak i ako nisu poduzete sve radnje za naplatu duga.  
 
To se može napraviti ako je riječ o potraživanju prema nepovezanim osobama koje je u zastari i ne prelazi iznos od 663,61 EUR po pojedinom dužniku koji je obveznik poreza na dobit i poreza na dohodak po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti.  
 

Gubitak prethodnog razdoblja 

Najbolje je kada se ne dogodi no ako to i bude slučaj koju godinu, nije smak svijeta ako su ostala razdoblja bila pozitivna i imaju prihvatljive poslovne pokazatelje. 
 
Ostvareni gubitak poslovne godine može umanjiti poreznu osnovicu u budućoj godini ili godinama u kojoj se ostvari dobit.  
 
Naime, može se iskoristiti narednih 5 godina od nastanka ili sve dok ga ne pokrijemo s dobitkom. 
Ide i praktični primjer iz razdoblja za koje se nadamo da se neće ponoviti. 
 
Recimo da je u 2020. zbog poznatih covid okolnosti neko poduzeće na Jadranu imalo 60.000 eura gubitka a godinu poslije je imalo 5.000 eura dobiti te u 2022. 80.000 eura dobiti. U tom slučaju za 2021. nema porezne osnovice za porez na dobit a za 2022. ona iznosi 25.000 eura. 
 
Odnosno gubitak iz 2020. je umanjio osnovice za naredne dvije godine - 2021. u cijelosti a za 2022. je osnovica bila umanjena za preostalih 55.000 eura prenesenog gubitka. 
 
 
To je to što se tiče najčešće korištenih metoda upravljanja situacijom sa ciljem da ostvarite planirane poslovne Ii financijske ciljeve a u konačnici platite manje poreza na dobit.  
I to sve u skladu sa zakonom
 
 
Ako Vas zanima naprednije upravljanje poslovnim financijama koje ima za cilj održivost poslovanja i profitablnost na duži rok, tu smo za sva pitanja

  • Podijeli:

Ivica Žuro

Ivica Žuro

Ivica Žuro je konzultant u financijama, bankovnom poslovanju i upravljanju poduzećima. Vlasnik je MM Beneficium obrta za poslovno savjetovanje. Nakon duge karijere u bankarstvu gdje je uz ostalo bio dugogodišnji direktor za Srednju Dalmaciju u Splitskoj banci, odlučio je iskoristiti stečeno iskustvo u savjetovanju za financiranje i upravljanje. Uža specijalnost su mu financiranje poduzetništva te fizičkih osoba, kao i refinanciranje postojećih obveza povoljnijim kreditiranjem te organizacijska poboljšanja i uštede na troškovima poslovanja.

https://www.financiranje.net/Kategorije trendova


Newsletter

Prijavite se na newsletter i primajte najnovije trendove i savjete ravno u Vaš inbox

Najnoviji trendovi

IQNautics – transformacija nautičke industrije i poslovanja
IQNautics – transformacija nautičke industrije i poslovanja

Možete li zamisliti svoj život ili posao bez pomoći digitalnih alata? Naravno da ne možete, jer su digitalni alati postali neizostavni, ali i jer poboljšavaju i olakšavaju našu svakodnevicu. Predstavljamo vam IQNautics, digitalni alat koji će promijeniti vaš život i potpuno preokrenuti operacije vaše čarter tvrtke.

Kako postati prepoznatljiv brand čartera i privući vjerne goste
Kako postati prepoznatljiv brand čartera i privući vjerne goste

Blagoslov i prokletstvo čartera je atraktivna ponuda iz kojeg proizlazi lažan osjećaj sigurnosti - da će gosti doći sami od sebe te da nema potrebe dodatno ulagati u marketing. Branding je pak, osnova za čarter usluge.

Leadership: Top 5 vještina koje stvaraju najbolje vođe
Leadership: Top 5 vještina koje stvaraju najbolje vođe

Smjer u kojem će tvrtka, organizacija ili zaposlenici ići, ovisi o tom jednom pojedincu - vođi tima i njegovu umijeću leadershipa. Uspjeh tvrtke uvelike ovisi o kvalitetama i vještinama tog pojedinca te hoće li moći opravdati odgovornost i povjerenje. No, koje vještine trebaju imati oni najbolji?

Top 5 trendova digitalnog marketinga za čartere u 2024. godini
Top 5 trendova digitalnog marketinga za čartere u 2024. godini

Neke se stvari nikada ne mijenjaju, uključujući stalnu evoluciju digitalnog marketinga. Pitanjeje sljedeće: želite li poboljšati svoj odnos s klijentima i svoje čarter poslovanje. Želite? Provjerite top 5 aktualnih marketinških trendova.